پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست در هم تنیدگی منسبات نسلی و مصرف فرهنگی برگزار خواهد شد

نشست تخصصی طرح سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر روابط نسلی با عنوان «در هم تنیدگی مناسبات نسلی و مصرف فرهنگی» روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد. در این نشست، غلامرضا اسکندریان عضو هیئت علمی گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه به ارائه مطلب خواهد پرداخت. گفتنی است پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد یکی از اصلی ترین مراکز علمی بررسی مناسبات نسلی در ایران می باشد.