پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

در روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی بازدید و با مسئولین پژوهشگاه به بحث و گفتگو نشستند. 

در این جلسه که با حضور آقایان علیرضا رحیمی، محمدرضا بادامچی، محسن علیجانی زمانی و خانم طیبه سیاوشی، نمایندگان تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون امید در مجلس، برگزار شد، شرحی از فعالیتها و دستاوردهای پژوهشگاه ارائه و  بر لزوم همکاری بیشتر درحوزه توانمندی های پژوهشگاه تاکید شد. گفتنی است که عدم فاصله نهادهای حاکمیتی از نهادهای علمی یکی از ملزومات مهم و از جمله مسیرهای شناخته شده برای توسعه در کشورهای در حال توسعه می باشد.