پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

تاکید نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر استفاده از تجربیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی استفاده از تجریبات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و نیز NGO را بسیار مفید دانست و تاکید کرد باید از این تجربیات در حل مسائل موجود بهره گرفت.

محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در نشست فراکسیون خانواده گفت: با توجه به فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ضروری است در خصوص مسائل خانواده از تجربیات این مرکز علمی استفاده شود.