پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

همکاری مشترک وزارت نفت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: تاسیس مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی در حوزه صنعت نفت و انرژی

با حضور آقای دکتر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی سازمان/ شرکت در این پژوهشگاه تاسیس شد.

در روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ با حضور آقای دکتر طالبیان، مشاور وزیر، دکتر ایرج فیضی، ریاست پژوهشگاه و نیز شماری از مسئولان اجرایی و علمی هر دو نهاد در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، موافقت نامه تاسیس مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت (با تاکید بر حوزه نفت و انرژی) به امضای طرفین رسید و مرکز مذکور در ساختمان پژوهشگاه افتتاح شد.

بنا بر موافقت نامه امضا شده، هدف از تاسیس این مرکز، بسط و ارتقای دانش مسئولیت اجتماعی (فردی، اجتماعی و سازمانی/ شرکتی) در حوزه نفت و انرژی و کمک به گردش اطلاعات در این زمینه، بهبود و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مناطق عملیاتی از طریق ترویج، توسعه و ارتقای مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی/ شرکتی و اخلاق کسب و کار در حوزه نفت و انرژی و نیز ارتقاء جایگاه حوزه نفت و انرژی و سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه در زمینه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی  می باشد.

 شایان ذکر است که حوزه های فعالیت این مرکز شامل ۱- نیازسنجی پژوهشی و آموزشی، تهیه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط و همچنین اجرا یا نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژی، ۲- ارزیابی‌ تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پروژه‌های حوزه نفت و انرژی، ۳- پرورش نیروهای علمی، پژوهشی، اجرایی و ارزیاب در راستای کمک به تحقق توسعه پایدار از طریق اموری همچون: پذیرش دانشجوی پژوهش محور در مقطع دکترا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در حوزه‌های توسعه پایدار مناطق نفتی، مسئولیت اجتماعی شرکت، جامعه‌شناسی نفت و انرژی، تسهیلگری اجتماعی، ممیزی شرکتها و سازمان­ها و اخلاق کسب و کار و موضوعات مرتبط، ۴- اجرای طرح­های پژوهشی، آموزشی، مشاوره‌ای و اجرایی با سازمان‌ها و نهادها در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت و توسعه پایدار، ۵- برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی در موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی، ۶- تهیه محتوا (ترجمه، تالیف) و انتشار منابع علمی و آموزشی (کتاب، نشریه تخصصی، ویژه‌نامه و...)، تهیه برنامه‌های رسانه‌ای مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت، تهیه گزارش­های پایداری شرکت در حوزه‌های مرتبط و انعکاس نتایج حاصل از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی حوزه نفت و انرژی، ۷- تبادل و ارائه­ی تجربیات پژوهشی، آموزشی و اجرایی با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت و توسعه پایدار، ۸- استقرار استانداردهای مرتبط مسئولیت اجتماعی شرکت و گزارش­دهی پایدار در سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی و ۹- ممیزی و سنجش سطح بلوغ سازمان­ها و شرکت­ها در زمینه مسئولیت اجتماعی می باشد.