پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت حضور خواهد یافت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضور خواهد یافت.

 با توجه به توافقنامه های همکاری میان وزارت نفت و پژوهشگاه که به موجب آن، مرکز علمی و تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژی در انتهای سال ۱۳۹۶ تاسیس شد، پژوهشگاه به عرصه پژوهش و برنامه ریزی در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی وارد شد که متعاقب آن، امسال در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نیز حضور خواهد داشت. شایان ذکر است که این نمایشگاه در روزهای ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد و غرفه مربوط به پژوهشگاه در سالن ۲۷، رو به روی در ورودی، شماره ۷۳۰ مستقر خواهد بود.