پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مشاور وزیر نفت: با همکاری پژوهشگاه در حال ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی هستیم

مشاور اجتماعی وزیر نفت با حضور در غرفه مرکز تخصصی مسئولیت اجتماعی در حوزه نفت و انرژی در بیست و سومین نمایشگاه نفت که در حال برگزاری است، همکاری این حوزه با نهاد جهاد دانشگاهی را در راستای شناسایی کلیه ذینفعان متاثر از صنعت نفت توصیف کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که روابط صنعت نفت با این ذینفعان را به منظور پایداری تولید و فعالیت‌های اقتصادی توسعه دهیم.

به گزارش ایسنا، امیر طالبیان با تاکید بر لزوم ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CRS) و وقوف مدیران و بدنه صنعت نفت بر این موضوع، نقش رسانه‌ها در این زمینه را مهم توصیف کرد و گفت: هم‌اکنون با همکاری نهاد اجرایی سابقه‌داری در کشور به نام جهاد دانشگاهی از عرصه سیاستگذاری فراتر رفته و در ابتدای راه ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت هستیم.

وی سپس به حوزه مشاوره اجتماعی وزیر نفت پرداخت و گفت: این حوزه از پنج سال پیش با حمایت آقای زنگنه شروع به کار کرده و بر تحقیقات و مطالعات در حوزه اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی متمرکز شده است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت تشریح کرد: سابقه مسئولیت اجتماعی در حوزه نفت و انرژی به ۱۰۰ و اندی سال پیش بر می‌گردد؛ حوزه نفت با بسیاری از تحولات اجتماعی عجین شده و شروع بسیاری از پدیده‌های مدرن امروز نیز با صنعت نفت گره خورده است.

طالبیان با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر نقش توسعه‌ای و جهت‌گیری‌های اجتماعی در حوزه نفت مورد غفلت قرار گرفته است، بر ضرورت پرداختن به مطالعات اجتماعی این حوزه تاکید کرد و گفت: تاکنون بیشتر ابعاد تکنیکی و فنی این حوزه دنبال شده است.

وی وظیفه هر مدیر نفتی را فراتر از تولید صرف عنوان و اظهار کرد: پیمانکاران نفتی موظفند در هر منطقه نفتی نیروهای بومی را در اولویت آموزش و استخدام قرار دهند. این خود یک پدافند غیرعامل بوده و مشارکت مردم بومی را به دنبال دارد.

طالبیان مسئولیت اجتماعی در حوزه نفت و انرژی را شناسایی و تعریف رابطه با ذینفعان این صنعت تعریف کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که این روابط را به نفع توسعه پایدار و تولید پایدار، توسعه دهیم.

مشاور اجتماعی وزیر نفت دو اولویت اصلی وزارت نفت در سال جاری را توانمندسازی مردم بومی در مناطق نفتی و نیز کمک به اسکان دائم کارکنان اقماری صنعت نفت برشمرد و گفت: مورد اخیر موجب توسعه شهرهای نفتی می‌شود که این موضوع به نفع افراد بومی و نیز کارکنان صنعت نفت است.

وی همچنین از تعریف پروژه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های شهرهای نفتی خبر داد و گفت: تاکنون دو درصد سرجمع اعتبارات نفتی به مناطق محروم نفتی اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که قرار است سه درصد اعتبار هر پروژه نفتی نیز به اموری در حیطه مسئولیت اجتماعی اختصاص پیدا کند.

طالبیان در پایان از هدف‌گذاری مرکز تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکت برای تقویت گزارش‌های پایداری کلیه شرکت‌ها در حوزه نفت و انرژی خبر داد و افزود: هم‌اکنون در این زمینه از جایگاه چندان خوبی برخوردار نیستیم.