پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

کتابهای تازه منتشر شده پژوهشگاه

کتابهای تازه منتشر شده پژوهشگاه

جهانی شدن و شهرهای جهان

جهانی شدن پدیده‌ای اجتماعی است که موجب تحولات گسترده‌ای در  وضعیت جوامع و شهرها از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است. برخی از  تأثیرات جهانی شدن در شهرها موجب رشد اقتصادهای خدماتی پیشرفته و اطلاعاتی،  تنوع فرهنگی ساکنان شهرها، افزایش حجم مبادلات انسانی، اطلاعاتی و کالایی  بین شهرها، توسعه شکاف طبقاتی و مالی بین نیروی کار در شهرها، افزایش  تأثیرگذاری جهانی عملکردهای شهری و ... شدند که به شکل گیری نظام سلسله  مراتبی جدیدی از شهرها در مقیاس جهانی انجامیده است. در نتیجه، برخی شهرهای  بزرگ از قدرتی فراملّی برای تأثیرگذاری بر عملکرد سایر شهرها و نقاط  فعالیتی در اقتصاد به هم پیوسته جهانی بر خوردار شدند که شهرهای جهانی  خوانده می‌شوند. در این نظام، بسیاری از شهرهای بزرگ غیر جهانی نیز دارای  سطح عملکردی محدودی در ورای مرزهای ملی هستند. در این کتاب، پس از بررسی  ماهیت جهانی شدن، تأثیرات آن بر شهرها و خصوصیات شهرهای جهانی، وضعیت  عملکردی شهر تهران با سه شهر جهانی نیویورک، لندن و توکیو، مقایسه می‌شود.


 جهانی شدن و چالش های دولت جمهوری اسلامی ایران

مسالة اصلی کتاب حاضر بررسی چالش‌های عمومی یک دولت  در عصر جهانی‌شدن است که کند و کاو آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل  دیگر در امر سیاستگذاری و مدیریت چالش‌های سیاسی باشد. کتاب درصدد است تا  در قالب چارچوبی روشمند، چالش‌هایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران در عصر  جهانی‌شدن پیش رو دارد مورد بررسی قرار دهد. در فضای سیاسی- اجتماعی دنیای  فعلی گروه­ها، سازمان­ها، تشکل­ها و بخش‌های مختلفی در سطح ملی، منطقه‌ای و  بین‌المللی هستند که ذی­نفوذ بوده و در برابر خواست و ارادة یکدیگر،  هم­آوردی و گاه هم­نوایی می‌کنند و دیگر دولت، تنها بازیگر و یا در پاره ای  از موارد حتی بازیگر اصلی نیست و اگر به درک درستی از این فضا دست نیابد  با چالش‌های بیشماری مواجه می‌گردد. این چالش‌ها دولت‌هایی را بیشتر درگیر  می‌کند که دست به نهادسازی‌های مختلفی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی  برای افزایش سطح کارآمدی و مشروعیت خود نزده باشند.


دولت و امنیت اقتادی در ایان

این کتاب می‌کوشد تا با تأکید بر نقش دولت در عرصه توسعه  اقتصادی نشان دهد که یک دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد می‌تواند به بهبود  شاخص‌های عملکرد اقتصادی، مخصوصاً امنیت اقتصادی، کمک کند. پژوهش حاضر نشان  می‌دهد که دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد، سطح امنیت اقتصادی کشور را  افزایش خواهند داد و برعکس، دولت و بوروکراسی ناکارآمد، باعث افول امنیت  اقتصادی کشور خواهند شد. کشور ایران به‌ عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده  است تا نقش ناکارآمدی دولت و بوروکراسی دولتی در کاهش سطح امنیت اقتصادی  نشان داده شود.


علوم انسانی و فناوری

با ظهور انقلاب صنعتی و گسترش کاربرد فناوری‌های نوین در زیر  بخش‌های تولیدی و خدمت‌رسانی، اندیشمندان مختلف همواره پرسیده‌اند که آیا  استفاده روزافزون از فناوری به بهبود رفاه همه‌جانبه انسان و وضعیت زندگی  اجتماعی او انجامیده است یا خیر؟ بدون شک توسعه و گسترش روزافزون فناوری  زمینه افزایش رفاه مادی و تأمین بهتر نیازها و خواسته‌های بشری را به همراه  داشته است، اما بروز جنبه‌های نامناسب اجتماعی، زیست‌محیطی و اخلاقی سبب  شده است که برخی به توسعه فناوری با دیده تردید بنگرند.

 به‌هرحال روند توسعه فناوری و تغییرات اجتماعی و انسانی  جوامع نشان می‌دهد که امکان توقف و یا کاهش سرعت توسعه فناوری در جوامع  وجود ندارد و بایستی با ملاحظات انسانی و اجتماعی عوارض و جنبه‌های منفی  این تحول را کاهش داد. کتاب حاضر مجموعه سخنرانی‌های اندیشمندان مختلف در  حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که هرکدام تلاش کرده‌اند در حوزه تخصصی خود  تعاملات و نسبت‌های انسانی و اجتماعی توسعه فناوری را تبیین نمایند و  راهکارهایی برای استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدیدات پیش رو پیشنهاد کنند.


کلید واژه ها: #اخبار علوم انسانی