پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

رایزنی با ۶ سازمان و وزارتخانه برای اجرای طرح پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان


به گزارش روابط عمومی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دکتر فروزنده جعفرزاده پور با بیان اینکه موضوع سبک زندگی یکی از مسایل بسیار مهم و حایز اهمیت در جامعه امروز ایران است، اظهار کرد: جهاددانشگاهی به عنوان رابط بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی موضوع سبک زندگی را در دستور کار خود قرار داده است. انتخاب این موضوع براساس سابقه طولانی مطالعاتی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی از یک سو و محمل‌های قانونی مرتبط بوده است.
مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه ششم، قانون احکام دایمی برنامه ششم، سیاست های اقتصاد مقاومتی بر مسأله سبک زندگی ایرانی اسلامی، افزود: به منظور نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی ابتدا لازم است وضعیت موجود سبک زندگی در کشور را احصا کرده و ابعاد آن را شناسایی کنیم. در موضوع سبک زندگی دو عنصر "انتخاب" و "مصرف" که از ویژگی‌های جامعه مدرن هستند، باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه چگونگی سبک زندگی، بر هویت افراد تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: در جامعه مدرن، "انتخاب" و پس از آن "مصرف" و چگونگی بازنمایی آن موقعیت افراد را در نردبان اجتماعی مشخص می‌کند، بنابراین افراد تلاش دارند که با مصرف و قدرت حاصل از آن، هویت خویش را بازنمایی کنند. با توجه به اهمیت مصرف در سبک زندگی، یافته‌های پیمایش حاضر قادر خواهد بود راهکارهای اجرایی برای نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز ارایه کند.
جعفرزاده پور با اشاره به اهداف طرح "پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان" ادامه داد: تبیین و شناسایی الگوهای گذران فراغت، مصرف فرهنگی، مصرف اقتصادی و مدیریت بدن از جمله اهداف این مطالعه ملی خواهد بود که مطالعه در گستره ملی به تفکیک دوره‌های نسلی و جنسیتی نیز انجام خواهد شد.
مجری طرح پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان افزود: برای اجرای این طرح و به منظور استفاده هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی از نتایج حاصل از این طرح، تا کنون با ۶ سازمان و وزارتخانه مذاکراتی انجام شده و برای همکاری به توافق رسیده‌ایم که در حال انجام مراحل بعدی اجرایی شدن همکاری‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه اسپانسر اصلی این طرح خواهد بود، گفت: این طرح و یافته‌های حاصل از آن برای سازمان‌ها، نهادهای مختلف با اهداف متنوع قابل استفاده است. به عنوان نمونه سنجش ذائقه مصرفی ایرانیان در ابعاد مختلف که در این طرح انجام می‌شود به تولیدکنندگان و کارآفرینان برای تولید ملزومات مورد اقبال و تقاضای مصرف کننده ایرانی اطلاعات ارزشمندی ارایه می‌دهد و یا به نهادهایی که در ارتباط با اوقات فراغت در قسمت های مختلف در حال فعالیت هستند، نشان می‌دهد که ذائقه مصرف فراغتی ایرانیان چیست؟
 جعفرزاده پور تصریح کرد: موضوع حایز اهمیت دیگری که از یافته‌های تحقیق قابل احصا بوده و در راستای مطالبات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان است، شناسایی وضعیت موجود سبک زندگی به منظور نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی در جامعه از طریق اعمال تغییر در حوزه‌های احصا شده است. در واقع به کمک این طرح سیاستگذاران و برنامه‌ریزان متوجه خواهند شد که برای نهادینه‌سازی الگوی اسلامی ایرانی سبک زندگی در کشور، چه تغییراتی در چه حوزه‌های باید انجام شود. اطلاعات جمع‌آوری شده در این طرح برای سازمان‌ها و گروه‌های مختلف با اهداف متنوع برای برنامه‌ریزی فعالیت های آتی قابل استفاده خواهد بود.
مجری طرح پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان اظهار کرد: در حال حاضر اجرای سه موج برای این طرح در دستور کار قرار دارد، اما برای توسعه فعالیت و بررسی روند تغییرات در آینده، لازم است موج‌های دیگری نیز انجام شود.