پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) و اطعام

در سومین روز پس از سالگرد عاشورای حسینی در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، مراسم عزاداری برای سید و سالار شهیدان و ذکر مصیبت در رسای ایشان برگزار شد. 

در این مراسم که با حضور پرشور همکاران پژوهشگاه و اعضای هیئت علمی برگزار شد پس از ذکر مصیبت و عزاداری، اطعام نیز صورت گرفت.