پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از:

- اعمال سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی پژوهشگاه در قالب برنامه‌ریزی بلندمدت جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف

- تدوین برنامه‌های كوتاه مدت و بلند مدت آموزشی جهت ارائه به شورای علمی

- هدایت و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آموزشی پژوهشگاه

- تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی برای ارائه به شورای علمی

- بررسی و اظهارنظر در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی و نحوة تبلیغات آنها

- تلاش در ایجاد توسعه آموزش‌های تخصصی

- ارتباط مستمر با ‌سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت رفع نیازهای آموزشی آنها

- برنامه‌ریزی در مورد برقراری سمینارهای آموزشی در موضوعات مختلف

- برقراری ارتباط با سایر واحدهای آموزشی جهاد دانشگاهی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های همكاری بین واحدها

- نظارت بر صدور و اعطای گواهینامه‌های پایان دوره آموزشی

- پیگیری لازم اداری در اعطای تسهیلات آموزشی و امكان ادامه تحصیل اعضاء پژوهشگاه

این معاونت دارای سه اداره به شرح زیر می‏باشد:

۱- اداره آموزش‌های تخصصی میان مدت و كوتاه مدت

۲- اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی

۳- اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی


الف) اداره آموزش‌های تخصصی میان مدت و كوتاه مدت

این اداره وظیفه تنوع بخشی به موضوعات و محورهای آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه، توانمندسازی کارکنان و اعضای پژوهشگاه برای ایفاء نقش مؤثرتر در حیطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش اعضاء هیات علمی پژوهشگاه و جهاد دانشگاهی و همچنین اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز ‌سازمان‌های دولتی  را به عهده دارد.


ب) اداره آموزش و  تحصیلات تكمیلی

مهمترین وظیفه این اداره تدوین دوره های تحصیلات تكمیلی و اجرای این دوره ها می باشد. از جمله دوره هایی كه تدوین  و این اداره برگزار كرده است دوره كارشناسی ارشد مدیریت پژوهش می باشد.


ج) اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی

مهمترین وظایف این اداره:

- انتشار نتایج پژوهش‌ها، مطالعات، همایش‌ها و نشست‌های علمی ـ تخصصی پژوهشگاه

- تقویت و تنوع بخشی ترویج نتایج و محصولات پژوهشی پژوهشگاه در قالب انتشارات

- انتشار آثار برجسته در حوزه علوم انسانی

- هماهنگی و ساماندهی امور انتشاراتی