پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهید وحید نظری - پلاک ۴۷

ایمیل: info@ihss.ac.ir

تلفن: ۶۶۹۵۱۵۹۳-۰۲۱ - ۶۶۹۵۱۵۹۴-۰۲۱ - ۶۶۹۵۱۵۹۵-۰۲۱ 

نمابر: ۶۶۴۹۲۱۲۹-۰۲۱

کد پستی: ۸۶۱۵۱-۱۳۱۵۶

صندوق پستی: ۱۳۱۶-۱۳۱۴۵