پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

پژوهشکده علوم انسانی 

پژوهشكده علوم انسانی دارای سه گروه پژوهشی فعال می‌باشد كه عبارتند از:

۱. گروه الهیات ومعارف اسلامی

۲. گروه زبان و ادبیات فارسی

 ۳. گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل


عملكرد گروه های پژوهشی پژوهشكده علوم انسانی:

پژوهشكده علوم انسانی در طول حیات علمی خود پژوهش های متنوعی را در حوزه‌های مختلف به انجام رسانده است.

بطوركلی پژوهشكده ۷۲ عنوان طرح پژوهشی را راهبری و هدایت نموده است كه سازمان های علمی- پژوهشی و اجرایی مختلفی از این طرح‌ها بهره‌مند گردیده‌اند. در بخش خدمات تخصصی نیز ۳۹ همایش، كارگاه تخصصی و نشست علمی را تدارك و به انجام رسانده است. 

از جمله همایش‌های عمده‌ی پژوهشكده، همایش بین‌المللی "سیره پیامبر اعظم در كتب درسی كشورهای اسلامی" می‌باشد. تعداد مقالات اعضای هیأت علمی شاغل در پژوهشكده علوم توسعه در حدود ۲۲۳ مقاله با درجات ‌ISI، علمی- پژوهشی، علمی- تخصصی و سایر می‌باشد. 

عملكرد پژوهشكده علوم انسانی در یك نگاه

 

تعداد طرح های در دست اجرا

تعداد طرح های خاتمه یافته

تعداد مقالات تالیفی

همایش ها ، كارگاه ها و نشست های برگزار شده

۱۷

۵۵

۲۲۳

۳۹

الف) طرحهای خاتمه یافته پژوهشكده علوم انسانی

 

ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه   پژوهشی

 ۱ 

تبیین و  تدوین شاخصهای فرهنگی در اسلام

۱۳۷۷

الهیات  ومعارف اسلامی

 ۲ 

روشهای  مواجهه با عناصر فرهنگی بیگانه با تكیه بر كتاب و سیرة ائمه معصومین (ع)

۱۳۷۹

الهیات  ومعارف اسلامی

 ۳ 

بررسی و مفهوم آزادی و قانون در  اندیشه امام خمینی (ره) جان لاك و منتسكیو

۱۳۸۳

الهیات ومعارف اسلامی

 ۴ 

بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در  سیره ائمه و معصومین (ع)

۱۳۸۵

الهیات ومعارف اسلامی

 ۵ 

بررسی فرق  و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

الهیات ومعارف اسلامی

 ۶ 

ما و پست  مدرنیسم

۱۳۸۱

الهیات ومعارف اسلامی

 ۷ 

بررسی مفهوم و جایگاه عدل در فقه  با تأكید بر آرای امام خمینی (ره) و شهید مطهری

۱۳۸۲

الهیات ومعارف اسلامی

 ۸ 

مقدمه‌ای بر نقش و جایگاه علوم  انسانی در فناوری اطلاعات

۱۳۸۳

الهیات ومعارف اسلامی

 ۹ 

رهیافت عرفانی به دین ( رابطه  انسان و خدا در نگاه عارفان مسلمان)

۱۳۸۴

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۰   

نقد معرفت شنا‌سی جدید از منظر  سنت گرایان

۱۳۸۴

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۱   

بررسی ابعاد مختلف شخصیت در قرآن

۱۳۸۶

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۲   

بررسی و تبیین نسبت دین و شادی

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۳   

مصاحبه اكتشافی  درباه ی مسایل جوانان

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۴   

تعمیق باورهای دینی  و اعتلای هویت اسلامی

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۵   

درآمدی بر مفهوم و جایگاه دلیل  عقل از منظر فقهای شیعه

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۶   

بررسی و تدوین  چهارچوب تحقیق در حوزه انسان‌شناسی و زمینه های كاربردی شدن آن

۱۳۸۹

الهیات ومعارف اسلامی

  ۱۷   

ریشه‌یابی  ادبیات عصر جدید

۱۳۶۹

زبان  و ادبیات فارسی

  ۱۸   

بررسی  ادبیات فارسی از مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰

۱۳۶۹

زبان و ادبیات فارسی

  ۱۹   

بررسی  ادبیات منظوم دفاع مقدس

۱۳۷۵

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۰   

بررسی و تحلیل  ادبیات داستانی در میان دو جنگ جهانی ۱۳۲۰-۱۲۹۹

۱۳۷۹

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۱   

نقد و  بررسی ادبیات داستانی فارسی ۱۳۳۲-۱۳۲۰

۱۳۷۶

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۲   

نقد و  تحلیل درونمایه ها و تیپ‌های غیربومی در ادبیات داستانی ۴۲ـ۱۳۳۲

۱۳۸۱

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۳   

بررسی زمینه‌ها  و عناصر گفت و گوی فرهنگها در ادبیات فارسی

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۴   

تحلیل  مفاهیم و تعابیر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در متون منظوم ادب فارسی با تأكید بر  دوران پس از مشروطه

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۵   

شناسایی و  معرفی زمینه‌های كارآفرینی و فرصتهای شغلی مرتبط با ادبیات فارسی

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۶   

بررسی  زمینه‌ها عوامل وعناصر بومی‌گرایی ۱۲۰۷-۱۲۹۹

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۷   

مقایسه  امید و یأس در شعر كهن و معاصر فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۸   

جوان و  جوانی در ادب فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

  ۲۹   

طرح تالیف کتاب فارسی عمومی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۰   

نقد و ارائه نظام ارزشی جوان  امروز از خلال ادبیات فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۱   

بررسی زمینه‌ها عوامل و عناصر  بومی‌گرایی ۱۳۲۰-۱۳۰۰

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۲   

نقد و تحلیل درونمایه‌ها و تیپ‌های  غیر بومی در ادبیات داستانی (۱۳۵۷-۱۳۴۲) 

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۳   

بررسی و تحلیل پیام های جهانی  ادبیات فارسی(مرحله اول)

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۴   

بررسی انعكاس جنبه‌های بومی  تحلیل رویكردهای بومی گرایانه در ادبیات معاصر

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۵   

بررسی زمینه ها عوامل و عناصر  بومی گرایی در ادبیات منثور۱۲۷۵-۱۲۰۰

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۶   

نقد و تحلیل رویكردهای عمده  ادبیات داستانی جنگ(مرحله اول)

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۷   

ادبیات داستانی، هویت و انسان  معاصر

۱۳۸۷

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۸   

بررسی آداب و مهارت زندگی در  متون منظوم ادب فارسی

۱۳۸۶

زبان و ادبیات فارسی

  ۳۹   

امنیت  اجتماعی از دیدگاه اسلام

۱۳۷۶

علوم سیاسی

۴۰ 

موانع سازمانی و مدیریتی قانون تشكیل شوراهای اسلامی و ارایه راهكارهای  عملی آن

۱۳۷۸

علوم سیاسی

 ۴۱ 

بررسی  نظریه‌ها و راهبردهای تحقق گفتگوی تمدنها

۱۳۷۸

علوم سیاسی

 ۴۲ 

بررسی  دیدگاههای مختلف دربارة دانشگاه اسلامی

۱۳۷۹

علوم سیاسی

 ۴۳ 

اندیشه  سیاسی اندیشمندان ایرانی   (تعداد۲۵ متفكر)

۱۳۸۱

علوم سیاسی

 ۴۴ 

اندیشه  سیاسی اندیشمندان غیر ایرانی (تعداد ۳۷ متفكر)

۱۳۸۲

علوم سیاسی

 ۴۵   

مناطق نفت  خیز جنوب و دفاع مقدس

۱۳۸۳

علوم سیاسی

 ۴۶   

مطالعات  امنیتی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

 ۴۷   

مطالعات  سیاسی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

 ۴۸   

مطالعات  حقوق ‌بین الملل و سیاست خارجی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

 ۴۹   

تاثیر جهانی شدن بر جنبشهای اجتماعی  در ایران

۱۳۸۴

علوم سیاسی

 ۵۰   

مأخذ شناسی منابع موجود در زمینه  جهانی شدن و اقوام در ایران

۱۳۸۶

علوم سیاسی

 ۵۱   

تأثیر جهانی شدن بر حاكمیت ملی  در ایران

۱۳۸۶

علوم سیاسی

 ۵۲   

مطالعات اولیه در زمینه مبانی  نظری موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس

۱۳۸۷

علوم سیاسی

 ۵۳   

فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن برای دولت‌های رانتی

۱۳۸۷

علوم سیاسی

 ۵۴   

چیستی جهانی شدن

۱۳۸۸

علوم سیاسی

 ۵۵   

چالشهای مشروعیت و كارآمدی دولت  جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۸

علوم سیاسی

ب) طرحهای در دست اجرا پژوهشكده علوم انسانی

 

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

۱

بحرانهای انسان  معاصر و راه حل‌های آن از منظر میراث‌های حكمی، معنوی و ادبی

الهیات و معارف اسلامی

۲   

میزان اثر بخشی رویكردهای تفكر انتقادی و حل مساله دینی بر اعتلای معرفت  دینی

الهیات و معارف اسلامی

۳   

ماهیت انسان از منظر متفكران غربی

الهیات و معارف اسلامی

۴   

بررسی و تحلیل  ادبیات داستانی سیاسی یا سیاست گرای معاصر

زبان و ادبیات فارسی

۵   

بررسی و  تحلیل پیام های جهانی شاهكارهای ادبیات فارسی(مرحله دوم)

زبان و ادبیات فارسی

۶   

بررسی و  تحلیل رویكردهای عمده به ادبیات داستانی جنگ(مرحله دوم)

زبان و ادبیات فارسی

۷   

بررسی و  تحلیل ادبیات داستانی سیاسی یا سیاست گرای معاصر

زبان و ادبیات فارسی

۸   

بررسی و  تحلیل رویكردهای عمده به ادبیات داستانی جامعه گرا

زبان و ادبیات فارسی

۹   

بررسی و  تحلیل رویكردهای عمده به ادبیات داستانی دینی

زبان و ادبیات فارسی

۱۰   

تاثیر  شکاف های اجتماعی بر وحدت ملی در ایران

علوم سیاسی

۱۱   

حقوق و  نهاد‌های مدنی در ایران و پدیده جهانی شدن

علوم سیاسی

۱۲

دولت‌سازی  در جمهوری اسلامی ایران

علوم سیاسی

۱۳   

مطالعه و تحقیق در زمینه فاز صفر طرح بررسی مسائل حقوقی و سیاسی جنگ

علوم سیاسی

۱۴   

بررسی فرصت ها و تهدید های اجتماعی در برگزاری انتخابات آتی مجلس

علوم سیاسی

۱۵   

بررسی نحوه ارتقاء  تعامل جهاد دانشگاهی

علوم سیاسی

۱۶   

طراحی الگوی سیاستگذاری برنامه ریزی در حوزه علوم انسانی  كشور 

علوم سیاسی

۱۷   

تاثیر هزینه های تحقیقات و توسعه دانشگاه ها در شكل گیری  كسب و كار جدید

علوم سیاسی