پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

پژوهشكده علوم اجتماعی دارای سه گروه پژوهشی فعال می‌باشد كه عبارتند از:

۱. گروه جامعه‌شناسی

۲. گروه روان‌شناسی اجتماعی

۳. گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی


گروه پژوهشی جامعه‏ شناسی

این گروه در سال ۱۳۸۰ تأسیس و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ موفق به دریافت موافقت قطعی شده است. اولین شبكه برنامه گروه پژوهشی جامعه‏شناسی با موضوع «بررسی و سنجش هویت ایرانیان» تهیه و تدوین و در مرداد ۱۳۸۲ به تصویب نهایی دفتر مركزی جهاد دانشگاهی رسید. این شبكه برنامه در قالب ۹ طرح پژوهشی تهیه شده است.

مهمترین طرح‌های انجام شده گروه در زمینه‌های زیر هستند: 

۱. هویت

۲. سرمایه اجتماعی

۳. فرهنگ

۴. مسایل اجتماعی ایران

۵. مشاركت سیاسی و اجتماعی

اکنون با توجه به ضرورت های تولید علم بومی و نیازهای ملّی و منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران، محورهای فعالیت گروه پژوهشی جامعه شناسی در موضوعات زیر متمرکز است.

تولید و پیشرفت دانش‌های مرتبط با علوم انسانی بومی بخصوص تعمیق مبانی ، مؤلفه‌ها و منظومه‌های تكوین جامعه شناسی بومی

گروه پژوهشی روانشناسی اجتماعی

این گروه در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است. شبكه برنامه گروه با عنوان « اخلاق اجتماعی ایرانیان» در مرحله تصویب قرار دارد. 

مهمترین طرح‌های انجام شده گروه در زمینه‌های زیر هستند: 

۱. روانشناسی نسلی

۲. روانشناسی خانواده و جوانان

گروه پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

این گروه در سال ۱۳۸۳ تأسیس و در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۴ موفق به دریافت موافقت اصولی و در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ موفق به دریافت موافقت قطعی شده است. مهمترین طرح‌های انجام شده گروه در زمینه‌های زیر هستند:

۱. مناسبات نسلی در ایران

۲. خانواده و جوانان

۳. پیوند نسلی


پژوهشكده علوم اجتماعی در طول حیات علمی خود پژوهش‌های متنوعی را در حوزه‌های مختلف به انجام رسانده است. بطوركلی پژوهشكده‌ ۵۵ عنوان طرح پژوهشی را راهبری و هدایت نموده و سازمان های علمی- پژوهشی و اجرایی مختلفی از این طرح‌ها بهره‌مند گردیده‌اند. در بخش خدمات تخصصی نیز ۴۵ همایش، كارگاه تخصصی و نشست علمی‌ را تدارك و به انجام رسانده است که از جمله همایش‌های عمده‌ی پژوهشكده همایش ملی "جوانان و مناسبات نسلی" بوده است. تعداد مقالات اعضای هیأت علمی شاغل در پژوهشكده علوم توسعه در حدود ۵۷ مقاله با درجات ISI، علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و سایر می‌باشد. 

عملكرد گروه‌های پژوهشی پژوهشكده علوم اجتماعی:

عملكرد پژوهشكده علوم اجتماعی در یك نگاه

تعداد طرح های در دست اجرا

تعداد طرح های خاتمه یافته

تعداد مقالات تالیفی

همایش ها ، كارگاه ها و نشست های برگزار شده

۱۱

۴۴

۵۷

۴۵

الف) طرحهای خاتمه یافته پژوهشكده علوم اجتماعی


    

ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

۱   

انتخاب  رنگ مناسب برای فضاهای آموزشی

۱۳۷۷

جامعه  شناسی

۲   

نظرسنجی  از مسافران قطارهای مسافری رجا در سه نوبت ۷۶-۷۷-۷۸ 

۱۳۷۸

جامعه  شناسی

۳   

بررسی  آماری و ارزیابی كیفی بانك اطلاعات طرح‌های ملی تحقیقات

۱۳۷۸

جامعه شناسی

۴   

مشاركت،  قومیت و امنیت اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۷۸

جامعه شناسی

۵   

بررسی  پدیده قاچاق‌كالا در استان‌ سیستان و بلوچستان‌‌

۱۳۷۸

جامعه شناسی

۶   

بررسی  نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان

۱۳۷۹

جامعه شناسی

۷   

علل عدم  گرایش جوانان به مشاغل فنی ـ حرفه‌ای و مشاغل سنتی

۱۳۷۹

جامعه شناسی

۸   

جمع‌آوری  اسناد و مدارك علمی پیرامون استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

جامعه شناسی

۹   

تحلیل  شكاف اجتماعی میان قوم بلوچ و غیربلوچ

۱۳۸۰

جامعه شناسی

۱۰   

رسانه‌ها  و مصرف فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

جامعه شناسی

۱۱   

عناصر  مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی قوم بلوچ

۱۳۸۰

جامعه شناسی

۱۲   

كمیت‌پذیری  فعالیتهای خدمات‌رسانی دینی

۱۳۸۱

جامعه شناسی

۱۳   

ارزیابی و  بررسی عملكرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز تاكنون

۱۳۸۱

جامعه شناسی

۱۴   

بررسی  نگرش‌ها، آگاهی‌ها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان

۱۳۸۱

جامعه شناسی

۱۵   

بررسی  مصادیق مفاسد اجتماعی از نظر مردم شهر تهران

۱۳۸۲

جامعه شناسی

۱۶   

بررسی  كمیت پذیری فعالیتهای مذهبی

۱۳۸۳

جامعه شناسی

۱۷   

بررسی اولویت‌های فرهنگی دانشگاه  اصفهان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

۱۸   

بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی  جسمانی بازی‌های رایانه‌ای روی كودكان و نوجوانان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

۱۹   

تدوین برنامه ملی ارتقای فرهنگ و  هویت دینی و ملی جوانان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

۲۰   

بررسی میزان و نحوه استفاده  اینترنت در میان دانش آموزان

۱۳۸۴

جامعه شناسی

۲۱   

مطالعات اجتماعی طرح‌های مرتبط  بارودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

جامعه شناسی

۲۲   

تدوین شاخص‌ها بررسی پیمایشی و  مطالعه تطبیقی وضعیت روابط نسلی در ایران و جهان

۱۳۸۴

جامعه شناسی

۲۳   

هویت اجتماعی . رویكرد ها و  نظریه ها

۱۳۸۵

جامعه شناسی

۲۴   

بررسی و سنجش هویت ملی ایرانیان  و عوامل موثر بر آن

۱۳۸۵

جامعه شناسی

۲۵   

بررسی میزان تأخیر در طرح‌های  پژوهشی

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۲۶   

مشکلات حقوقی زنان کشاورز

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۲۷   

بررسی زمان اختصاص یافته دانش‌آموزان  به رسانه‌های غیردرسی (كتاب، فیلم، تلویزیون و سینما)

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۲۸   

تدوین سند فرابخشی امور جوانان  استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۲۹   

طراحی الگوی جامع تعادل عمومی  رفاه اجتماعی در ایران و تاثیرات آن بر رفاه اجتماعی

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۳۰   

بررسی برداشت مردم از رفاه

۱۳۸۶

جامعه شناسی

۳۱   

پیش آزمون طرح سنجش عدالت در شهر  تهران

۱۳۸۷

جامعه شناسی

۳۲   

بررسی  تحولات فرهنگ عمومی استان همدان و ارائه راهكارهای مناسب

۱۳۸۷

جامعه شناسی

۳۳   

اجرای طرح فراتحلیل  گزارش های ممیزی موضوعی علوم انسانی

۱۳۸۹

جامعه شناسی

۳۴   

شناسایی  راهكارهای درونی كردن ارزشهای دینی

۱۳۸۱

روانشناسی

۳۵   

بررسی  بحران هویت دختران جوان ایران

۱۳۸۲

روانشناسی

۳۶   

بررسی  عوامل بازدارنده و تسهیل كننده در جذب دانش‌آموزان به ارزشهای دینی (آسیب‌شنای  تربیت دینی)

۱۳۸۲

روانشناسی

۳۷   

روان‌شناسی نسل سوم انقلاب

۱۳۸۴

روانشناسی

۳۸   

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در  حوزه آداب و مهارتهای زندگی 

۱۳۸۶

روانشناسی

۳۹   

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در  حوزه هویت ملی و مناسبات نسلی در برنامه‌های درسی

۱۳۸۶

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۴۰   

تدوین سند فرابخشی امور جوانان  استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۶

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۴۱   

تدوین سند فرابخشی امور جوانان  استان فارس و تقسیم كار استانی دستگاه ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های زیر مجموعه  سند

۱۳۸۶

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۴۲   

بررسی الگوهای روابط بین نسلی در  سریال های تلوزیونی(سریال های ایرانی پخش شده طی سال ۱۳۸۵ از شبكه ۱و۳)

۱۳۸۸

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۴۳   

ارزیابی پیامدهای  اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی و بهسازی  پیاده روسازی

۱۳۸۹

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۴۴   

ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه نصب و ترمیم و نگهداری پل عابر پیاده همسطح  منطقه ۱۶

۱۳۸۹

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

ب) طرحهای در دست اجرا پژوهشكده علوم اجتماعی

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی


۱   

بررسی و  سنجش هویت شغلی ایرانیان

جامعه شناسی

۲   

بررسی میزان تمایل شهروندان  تهرانی به پرداخت عوارض در بهای خدمات شهری و ارائه راهكارهای ارتقای آن

جامعه شناسی

۳   

تعریف و تبیین شاخص‌های اعتماد  مردم و مسئولین به سازمان بازرسی و سنجش وضعیت موجود

جامعه شناسی

۴   

ارزیابی مجلات رشد از دیدگاه  مخاطبان و متخصصان

جامعه شناسی

۵   

ارزیابی پیامدهای  اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث بزرگراه  تملك و احداث بزرگراه سعیدی

جامعه شناسی

۶   

بررسی و شیوع شناسی  اعتیاد در مصرف مواد مخدر (شهروندان جمهوری اسلامی)

جامعه شناسی

۷   

سنجش و اندازه گیری  هویت مدرن در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

۸   

سنجش و اندازه گیری  هویت فردی در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

۹   

سنجش و اندازه گیری  هویت دینی در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

۱۰   

شناسایی موانع  فراروی رسانه های جمعی در نقش آفرینی  نظارتی

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی

۱۱   

مخاطب شناسی گروههای مردمی ساكن در مناطق  شهری وروستایی محل عبور خطوط لوله نفت

مطالعات جوانان و  مناسبات نسلی