پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

همایشها 

طبق اساسنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی یكی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در كنار سایر فعالیتهای پژوهشی، برگزاری همایشهای علمی است، به همین منظور در طول سالهای گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اقدام به برگزاری چندین همایش نموده و یك همایش را در دست اجرا دارد. 


همایش توسعه و امنیت عمومی

كارفرماوزارت كشور

تاریخ برگزاری٧-٥ اسفند ١٣٧٥

مكانتالار علامه امینی دانشگاه تهران

مراسم افتتاحیهوزیر كشور 

مراسم اختتامیهبا حضور معاون امنیتی وزارت كشور 

تعداد مقالات ارایه شده٣٢ مقاله


همایش شوراهای اسلامی و مشاركت مردمی

كارفرماوزارت كشور

مشاركت‏ كنندگانوزارت جهاد سازندگی - وزارت مسكن و شهرسازی - دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری٦-٤ بهمن ١٣٧٧

مكانتالار علامه امینی دانشگاه تهران

مراسم افتتاحیهبا حضور رئیس‏ جمهور و وزرای جهادسازندگی، مسكن و شهرسازی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و آموزش پزشكی و قائم مقام نماینده ولی فقیه 

مراسم اختتامیهبا حضور وزیر، قائم مقام نماینده ولی فقیه و رییس جهاد دانشگاهی 

تعداد مقالات و خلاصه مقالات رسیده به همایش١٦٥ مقاله 

تعداد مقالات ارائه شده: ۳۰ مقاله


همایش نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی

كارفرماسازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی 

تاریخ برگزاری٢٨-٢٩ اردیبهشت ١٣٧٨

مكانتالار علامه امینی دانشگاه تهران

مراسم افتتاحیهمعاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

مراسم اختتامیهبا حضور معاون رئیس‏ جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش: ۱۱۸ مقاله

تعداد مقالات ارایه شده٢٠ مقاله


همایش بررسی مسایل و مشكلات اشتغال دانش ‏آموختگان آموزش عالی

كارفرماستاد اشتغال جهاددانشگاهی

تاریخ برگزاری٩-١٠ خرداد ١٣٧٩

مكانتالار الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

مراسم افتتاحیهبا حضور رییس سازمان امور استخدامی كشور

مراسم اختتامیهبا حضور وزیر تعاون

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش: ۱۲۵ مقاله

تعداد مقالات ارایه شده١٥ مقاله


همایش آسیب ‏شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش

كارفرماوزارت آموزش و پرورش

تاریخ برگزاری: ۱۲-۱۳ دیماه ۱۳۸۰

مكان: دانشگاه تربیت مدرس

مراسم افتتاحیه: با حضور وزیر آموزش و پرورش 

مقالات رسیده به دبیرخانه همایش:۳۰۰ مقاله

تعداد مقالات ارایه شده: ۳۸ مقاله


همایش ملی مرزها

كارفرماوزارت كشور

تاریخ برگزاری٢٥-٢٤ تیرماه ١٣٨٢

مكانتالار الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

مراسم افتتاحیهبا حضور رئیس مجلس شواری اسلامی

مراسم اختتامیهبا حضور وزیر كشور

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش١٠٠ مقاله

تعدادمقالات ارائه شده٢٥ مقاله


همایش تخصصی فارسی عمومی

تاریخ برگزاری٢٨/٣/١٣٨٣

مكانسالن كنفرانس پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی

مراسم افتتاحیهبا حضور رئیس جمهور

تعداد سخنرانی و كارگاه٦ سخنرانی و ٤ كارگاه آموزشی


همایش تلفن هوشمند و سبک زندگی

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تاریخ برگزاری: ۲۴-۲۵ خرداد ۱۳۹۴

مکان: پژوهشگاه لرتباطات و فناوری اطلاعات

تعداد مقالات رسیده: ۶۰ مقاله کامل و ۱۱۰ چکیده مقاله

تعداد مقالات ارائه شده: ۱۵ مقاله


همایش ملی مناسبات نسلی در ایران، ابعاد و عوامل گسست و پیوند نسلها

این همایش با جلب همكاری ارگان ها و سازمانهای مختلف در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. 

با حضور رییس جهاد دانشگاهی و رییس سازمان ملی جوانان، رییس جهاد دانشگاهی

تعدد خلاصه مقاله رسیده: ۲۰۰ خلاصه مقاله 

تعداد اصل مقاله رسیده: ۱۰۰ مقاله

تعداد مقاله ارائه شده: ۲۵ مقاله

مشاركت كنندگان و حمایت كنندگان همایش ملی مناسبات نسلی

۱ـ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۲ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۳ـ وزارت آموزش و پرورش، ۴ـ وزارت كشور، ۵ـ وزارت جهاد كشاورزی، ۶ـ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۷ـ سازمان ملی جوانان، ۸ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۹ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، ۱۰ـ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۱ـ مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری، ۱۲ـ مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، ۱۳ـ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴ـ معاونت اجتماعی ناجا، ۱۵ـ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۶ـ جهاد دانشگاهی دانشگاههای علم و صنعت، مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، خوزستان، ۱۷ـ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، ۱۸ـ معاونت پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی 


همایش ملی نفت ،گاز انرژی در افق ١٤٠٤

كارفرماجهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

تاریخ برگزاری۲۹/۳۰/۲/۸۵و۱/۳/۱۳۸۵

مكانجهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف 

مراسم افتتاحیهرییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

مراسم اختتامیه: رییس جهاد دانشگاهی

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش: ۷۵

تعدادمقالات ارائه شده: ۳۳


همایش ملی مدیریت پسماند

كارفرماسازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست

تاریخ برگزاری: ۱و۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

مكان: سالن همایش هتل المپیك

مراسم افتتاحیه: وزیر كشور

مراسم اختتامیه: معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست 

تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش: ۱۱۲

تعدادمقالات ارائه شده: ۴۰


همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم و برنامه های درسی

تاریخ برگزاری: ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶

مكان: سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

مراسم افتتاحیه: با حضور رئیس محترم جمهور

مراسم اختتامیه: با حضور رئییس قوه قضائیه

تعداد چكیده مقالات دریافت شده: ۹۶۴ 

تعداد اصل مقالات رسیده از ۲۲ كشور جهان: ۶۱۰ مقاله


همایش ملی جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی

تاریخ برگزاری: ۲۹آبان ۱۳۸۷

مكان: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

تعداد چكیده مقالات رسیده به دبیرخانه همایش: ۲۹۲

تعداد مقالات ارائه شده: ۶مقاله


همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ برگزاری: ۲/۰۳/۱۳۸۹

مكان: مركز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما

با همکاری مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری


همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

مکان: دانشکده علوم دانشگاه تهران 

زمان: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

تعداد چکیده: ۱۱۶

تعداد اصل مقالات: ۶۱

با حضور: معاون فرهنگی-اجتماعی وزیر علوم، ریاست دانشگاه تهران و معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت