پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی در بخش آموزش‌‌های تخصصی با اتکا به توانایی‌های علمی - تخصصی اعضا‌ء هیات علمی پژوهشگاه در حوزه‌های شهرسازی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری و روستایی در تلاش است تا از طریق برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مشاغل و مهندسین مرتبط با این تخصص‌ها را در نیل به اهداف خود یاری دهد. بنابراین مرکز درصدد است تا با :

 - نیازسنجی دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت به تناسب فعالیت سازمان‌ها

 - برنامه‌ریزی و تدوین دوره‌های متناسب با نیازهای مختلف سازمانی- تخصصی

نیازهای آموزشی سازمان‌ها،‌ نهادها و سایر مراکز تخصصی را بر طرف نماید.

برخی عناوین دوره‌های آموزشی و 

كارگاه‌های برگزار شده:

·    درآمد وهزینه شهرداریها

·    پایداری در بافتهای فرسوده شهری

·    ضوابط ومقررات شهرسازی

·    قوانین و مقررات مالی شهرداریها

·    قوانین و مقررات اداری و حقوقی

·    مدیریت مواد زائد جامد شهری

·    ‌حمل ونقل شهری

·    حمل ونقل و ترافیك هوشمند

·    ‌سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

·    ‌آشنایی با نحوة تهیه برنامة پنج سالة دهیاری‌ها

·    ‌بهبود حمل و نقل عمومی در روستاهای كشور

·    ‌قوانین و مقررات دهیاری‌ها

·    ‌مدیریت و ساماندهی بافت‌های فرسوده روستایی

·   بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری

·   حاشیه‌نشینی شهری

·   ‌مدیریت بحران شهری

·   دستورالعمل ‌های فنی دهیاری ها

·   محیط زیست روستا (مدیریت مواد زاید، فضای سبز روستا و ...)

·   ‌آشنایی با طرح‌های هادی و كنترل و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

زمینه‌های فعالیت‌های اجرایی  عملیاتی

حوزه فعالیت مرکز در ارائه خدمات اجرایی- عملیاتی شامل برگزاری سیمنارها،‌ همایش‌ها،‌ کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در زمینه مسائل شهری و روستایی می‌باشد. بدین منظور مركز در تهیه متون تخصصی و برگزاری ۲۷ كارگاه تخصصی مدیریت شهری و روستایی، برگزاری همایش  ملی"مدیریت پسماند" در اردیبهشت سال۱۳۸۶، برگزاری بیش از ۱۰ كارگاه تخصصی در زمینه حفظ و نگهداری راه‌های كشور و نیز برگزاری جشنواره برگزیدگان در حوزه پژوهش‌های مدیریت شهری از اهم فعالیت‌های این مرکز می باشد.

. توانمندی‌های مرکز

·  مساله‌یابی و آینده پژوهی در مسائل شهری و روستایی

·  انجام طرح‌های پژوهشی

·  برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

·  برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در سازمان‌ها

·  برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی