پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

کارگاه های تخصصی

برگزاری کارگاه شبکه معنایی حیات مطلوب اخلاقی در قران کریم

کارگاه آموزشی شبکه معنایی حیات مطلوب اخلاقی در قران کریم سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.