مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی

در اسفند ماه ۱۳۹۶ موافقت نامه تاسیس مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت (با تاکید بر حوزه نفت و انرژی) بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و وزارت نفت امضا شد. 

هدف از تاسیس این مرکز سط و ارتقای دانش مسئولیت اجتماعی (فردی، اجتماعی و سازمانی/ شرکتی) در  حوزه نفت و انرژی و کمک به گردش اطلاعات در این زمینه، بهبود و ارتقای  شاخص‌های توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مناطق  عملیاتی از طریق ترویج، توسعه و ارتقای مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی/  شرکتی و اخلاق کسب و کار در حوزه نفت و انرژی و نیز ارتقاء جایگاه حوزه نفت  و انرژی و سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه در زمینه مسئولیت  اجتماعی و توسعه پایدار در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی  می باشد.

حوزه های فعالیت این مرکز شامل موارد زیر است: 

۱- نیازسنجی پژوهشی و آموزشی، تهیه طرح‌ها و  پروژه‌های مرتبط و همچنین اجرا یا نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در زمینه  مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژی

 ۲- ارزیابی‌ تاثیرات اجتماعی،  اقتصادی و محیط زیستی پروژه‌های حوزه نفت و انرژی

۳- پرورش نیروهای علمی،  پژوهشی، اجرایی و ارزیاب در راستای کمک به تحقق توسعه پایدار از طریق اموری  همچون: پذیرش دانشجوی پژوهش محور در مقطع دکترا در پژوهشگاه علوم انسانی و  مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در حوزه‌های توسعه پایدار مناطق نفتی،  مسئولیت اجتماعی شرکت، جامعه‌شناسی نفت و انرژی، تسهیلگری اجتماعی، ممیزی  شرکتها و سازمان­ها و اخلاق کسب و کار و موضوعات مرتبط

۴- اجرای طرح­های  پژوهشی، آموزشی، مشاوره‌ای و اجرایی با سازمان‌ها و نهادها در موضوع  مسئولیت اجتماعی شرکت و توسعه پایدار

۵- برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی  و تخصصی در موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی

۶- تهیه محتوا (ترجمه،  تالیف) و انتشار منابع علمی و آموزشی (کتاب، نشریه تخصصی، ویژه‌نامه و...)،  تهیه برنامه‌های رسانه‌ای مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت،  تهیه گزارش­های پایداری شرکت در حوزه‌های مرتبط و انعکاس نتایج حاصل از  برنامه‌های مسئولیت اجتماعی حوزه نفت و انرژی 

۷- تبادل و ارائه­ی تجربیات  پژوهشی، آموزشی و اجرایی با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مسئولیت  اجتماعی شرکت و توسعه پایدار 

۸- استقرار استانداردهای مرتبط مسئولیت  اجتماعی شرکت و گزارش­دهی پایدار در سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نفت  و انرژی  

۹- ممیزی و سنجش سطح بلوغ سازمان­ها و شرکت­ها در زمینه مسئولیت  اجتماعی

تعداد بازدید:۴۰۰