معرفی گروه اقتصاد

تعداد بازدید:۳۹۲۵

این گروه فعالیت خود را از سال 1374 آغاز نموده است. از اهداف و محورهای اصلی فعالیت این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارزیابی و تدوین سیاست های صنعتی شدن در ایران
 • بررسی رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرآیند جهانی شدن
 • بررسی موانع سرمایه گذاری و تامین مالی در اقتصاد ایران
 • شبکه برنامه دوم گروه باعنوان « بررسی رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرآیند جهانی شدن» در سال ۱۳۹۲ اختتام یافت و در این شبکه برنامه محورهای اصلی زیر موثر بر رقابت پذیری اقتصاد ملی ایران در عرصه جهانی مورد بررسی قرار گرفته است:
 • نقش نیروی انسانی و بازار کار در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش بازار پول و نظام بانکی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش سرمایه گذاری خارجی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش دولت در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • بررسی نهادها و هزینه مبادله در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش فعالیت های تولیدی در اقتصاد ایران.
 • پس از اتمام شبکه برنامه دوم براساس بررسی های صورت گرفته از مسائل و مشکلات مبتلابه جاری اقتصاد ایران و سوابق علمی اعضای هیات علمی گروه مقرر گردید که فعالیت های علمی گروه اقتصاد در حوزه «تامین مالی و سرمایه گذاری» در اقتصاد ایران متمرکز گردد و مقرّر شد که شبکه برنامه به صورت طرح های ملی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود. بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به اقتصاد ایران همانند بیکاری، رشد اقتصادی اندک و محدود، عدم دستیابی به اهداف توسعه ای کشور، تورم و ... ناشی از عدم انباشت سرمایه و شکل گیری ناکافی سرمایه گذاری و موانع مختلف در مسیرتامین مالی مناسب و بهینه فعالیت های اقتصادی می باشد. این مهم سبب گردید که اهم فعالیت های پژوهشی، آموزشی و ترویجی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در حوزه «تامین مالی و سرمایه گذاری» در اقتصاد ایران متمرکز شود. براین اساس اهم فعالیت های علمی گروه در محورهای زیر در حال انجام می باشد:
 • اندازه گیری فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بصورت دوره ای
 • تبیین و بررسی الگوهای نوین تامین مالی در نظام بانکی کشور همانند الگوهای نوین بانکداری اسلامی، بانکداری شرکتی و اختصاصی، بانکداری اجتماعی، بانکداری خرد
 • تبیین و بررسی موانع نهادی و ساختاری انباشت سرمایه در اقتصاد ایران
 • آسیب شناسی تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی در ایران همانند بخش صنعت، بهداشت، مسکن، کشاورزی و ارائه راهکارهای اصلاحی و توسعه ای
 • برگزاری سمینارها و همایش های علمی در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی
 • جذب دانشجوی دوره دکتری پژوهش محور در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری