شورای علمی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۷۹۷۹

شورای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی متشکل از رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)، معاون پژوهشی (نائب رئیس و دبیر شورا)، سایر معاونان پژوهشگاه، رؤسای پژوهشکده ها، 3 نفر از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی به انتخاب رئیس پژوهشگاه، یک نفر از مدیران گروه ها به انتخاب مدیران گروه های پژوهشی پژوهشگاه و دو نفر از صاحب نظران در زمینه علوم انسانی و اجتماعی به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و رئیس جهاددانشگاهی می باشد.

 

ایرج فیضی

رییس شورا

سیدرضا شاکری

نائب رئیس و دبیر شورا

افشین داورپناه

 

اسد رازانی

 

حسین علی قبادی

 

حمید امین اسماعیلی

 

مهشید منزوی

 

 

 

 

محمدجواد چیت ساز

 

نقی عسگری

 

رضا عسکری مقدم

 

محمد کمالی زاده

 

سیدمحمدموسی مطلبی

 

غلامرضا اسکندریان

 

علی رنجبرکی

 

مهدی سعیدی

 


 

عمده وظایف شورای علمی پژوهشگاه عبارت است از:

 1. تعیین خط مشی کلی و تدوین برنامه های کلان علمی و ارزیابی فعالیت علمی پژوهگاه
 2. بررسی برنامه سالانه، میان مدت و بلند مدت براساس سیاست های پژوهشی مصوب شورای علمی جهاد و برنامه توسعه و چشم انداز بیست ساله جهاد
 3. تصویب طرح های پژوهشی
 4. تصویب شبکه برنامه پژوهشی گروه ها
 5. بررسی و اظهار نظر درباره تاسیس یا انحلال پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی وابسته
 6. تایید اولیه صلاحیت علمی متقاضیان جهت استخدام
 7. تصویب برنامه دوره های آموزشی علمی و کاربردی و دوره های تحصیلات تکمیلی در چارچوب ضوابط و مقررات
 8. تصویب گردهمایی ها و سمینارهای علمی
 9. ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی و آموزشی
 10. اظهار نظر در مورد اعطای فرصت های مطالعاتی و بورس های تحصیلی داخل و خارج
 11. نظارت بر انتشار نشریه ها و کتابهای علمی پژوهشگاه در چارچوب مقررات
 12. تدوین آیین نامه داخلی شورا