معاونت ها

تعداد بازدید:۲۳۱۵

معاونت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

1- معاونت پژوهشی

2-معاونت آموزشی

3- معاونت پشتیبانی