تاریخچه

تعداد بازدید:۶۴۶۸

با عنایت به رسالت جهاد دانشگاهی طبق اساسنامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی  و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه‌ریزی شده و هدفمند، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در سال 1374 اقدام به تأسیس پژوهشکده علوم‌انسانی و اجتماعی نمود. در همان سال مجوز اصولی پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ و در سال 1381 مجوز قطعی پژوهشکده صادر شد. به دلیل افزایش کمی و کیفی فعالیت‌ها، هیئت امنای جهاد دانشگاهی در سال 1386 با تبدیل پژوهشکده به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی موافقت کرد.

روسای قبلی پژوهشگاه