تالار همایش

تعداد بازدید:۲۱۶۳

تالار همایش های فرهنگ و هنر با ظرفیت 404 نفر، آماده برگزاری همایش های علمی و فرهنگی سازمان ها و انجمن ها