معرفی گروه پژوهشی جامعه شناسی فرهنگی

تعداد بازدید:۲۸۷۱

گروه جامعه‌شناسی فرهنگی، در تاریخ 25/1/1388 موافقت قطعی خود را از معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گرفته است.
این گروه «اخلاق» را به عنوان حوزه‌ی مطالعاتی و پژوهشی خود برگزیده و سعی دارد با رویکرد جامعه‌شناختی به آن در ایران بپردازد. علی‌رغم اهمیت اخلاق برای جامعه‌ی امروز ایران و توجهِ جدیِ متفکرانِ حوزه‌های فلسفه و الاهیات به آن، هیچ‌گاه موضوع جدیِ مطالعه‌ی جامعه‌شناسان قرار نگرفته است. از این رو کم‌تر به عنوان امری اجتماعی مورد مطالعه‌ی تجربی و انضمامی قرار گرفته و در دست فلاسفه و الاهی‌دان‌ها به عنوان امری انتزاعی و فردی باقی مانده است.
از این رو گروه جامعه‌شناسی فرهنگی قصد دارد با پرداختن به این موضوع، هم حوزه‌ای جدید را به جامعه‌شناسیِ ایران معرفی کند و هم با پرداختنِ انضمامی و اجتماعی به اخلاق در جامعه‌ی ایران، گامی فراتر از نظریه‌پردازی در جهت شناخت و ارائه‌ی راهکار برای حل مشکلات اخلاقی جامعه‌ی ایران بردارد.
در این راستا انجام پژوهش‌های نظری و تجربی، معرفی و نقد مطالعات انجام شده و آثار تألیف شده در این حوزه در ایران و جهان، ترجمه و تألیف آثارِ مرتبط با این حوزه و برگزاری نشست‌های تخصصی و سخن‌رانی با حضور استادان صاحب‌نظر در این حوزه از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که گروه جامعه‌شناسی فرهنگی در دستور کار خود دارد.
از این رو از تمامی علاقه‌مندان، صاحبنظران و متخصصانی که اخلاق یکی از دغدغه‌های مطالعاتی‌شان است دعوت به عمل می‌آید با ارائه پیشنهادها و راهنمایی‌های خود ما را در این راه یاری رسانند.

عنوان شبکه برنامه : جامعه شناسی اخلاق در ایران