پژوهشکده ها

تعداد بازدید:۶۷۳۶

پژوهشکده‌ها

در حال حاضر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی چهار پژوهشکده فعالیت دارند؛ این پژوهشکده‌ها به ترتیب ذیل معرفی می‌شوند:

یادآور می شود هر پژوهشکده متشکل از گروه‌های سه گانه پژوهشی است و این گروه ها موظف به ارائه پیش‏نویس برنامه سه ساله پژوهشی گروه، تحت عنوان شبکه برنامه می‌باشند.پیشنهاد جذب محققان مورد نیاز، تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی و تلاش برای انجام پژوهش‏های میان ‏رشته‏ای ازمهمترین وظایف گروه‌هاست. هر گروه پژوهشی دارای یک شورای علمی است که علاوه بر اعضای گروه چند عضو هیأت علمی دانشگاهی نیز در آن عضو هستند. مهمترین وظیفه این شورا بررسی و تصویب برنامه گروه‌ها شامل شبکه برنامه و طرح‌های پژوهشی است.

 

پژوهشکده علوم توسعه

پژوهشکده علوم توسعه دارای سه گروه پژوهشی فعال می‌باشد. تشکیلات سازمانی هر گروه عبارت است از: مدیر گروه، شورای علمی، دبیرشورا و اعضای گروه.

گروه‌های پژوهشی پژوهشکده علوم توسعه عبارت است از:

1. گروه اقتصاد

2. گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری

3. گروه مدیریت

پژوهشکده علوم اجتماعی

پژوهشکده علوم اجتماعی دارای سه گروه پژوهشی فعال می‌باشد که عبارتند از:

1. گروه جامعه‌شناسی

2. گروه روان‌شناسی اجتماعی

3. گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

پژوهشکده علوم انسانی

پژوهشکده علوم انسانی دارای سه گروه پژوهشی فعال می‌باشد که عبارتند از:

1. گروه الهیات ومعارف اسلامی

2. گروه زبان و ادبیات فارسی

3. گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری دارای چهار گروه گروه پژوهشی فعال می‌باشد که عبارتند از:

1. گروه پژوهش هنر

2. گروه جامعه شناسی فرهنگی

3. گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

4. گروه معماری و منظر شهری