مدیر تالار

تعداد بازدید:۱۸۴۳

مدیر تالار همایش:

مازیار پیرا

 

تلفن: 66970910 - داخلی 210 و  211