ریاست

تعداد بازدید:۷۲۴۶

دکتر مصطفی سمیعی نسب

تاریخ انتصاب: 1402

مرتبه علمی: استادیار پژوهش

ارتباط مستقیم با رییس پژوهشگاه

 


 

رییس پژوهشگاه از بین اعضاء هیأت علمی جهاد که دارای تخصص در زمینه فعالیت پژوهشگاه باشد، به پیشنهاد رئیس جهاد، تأیید هیأت امنا و با حکم رئیس جهاد برای مدت 3 سال منصوب می شود.

وظایف و اختیارات رئیس:

 1. اداره و هدایت امور پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت ها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
 2. پیشنهاد تشکیلات پژوهشگاه به رئیس جهاد برای تصویب
 3. نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی و بهره برداری مناسب از آن ها
 4. پیشنهاد رؤسای پژوهشکده ها به رئیس جهاد
 5. صدور احکام رؤسای پژوهشکده ها، مدیران و معاونان پژوهشگاه بر اساس تشکیلات مصوب و رعایت مقررات جهاددانشگاهی
 6. ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به رئیس جهاد
 7. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب جهاد
 8. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به رئیس جهاد
 9. تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه، میان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه توسعه و چشم انداز بیست ساله جهاد به رئیس جهاد
 10. نظارت بر حُسن اجرای وظایف مدیران پژوهشگاه و ایجاد هماهنگی بین آن ها
 11. پیگیری مصوبات شورای علمی پژوهشگاه
 12. پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی رئیس جهاددانشگاهی

 

رییس جهاددانشگاهی دکتر حسن مسلمی نائینی در حکمی، دکتر مصطفی سمیعی نسب را به عنوان سرپرست پژوهشگاه منصوب کرد.

 

در متن این حکم آمده است:

 

در حکم آمده است:

انتظار می رود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن پژوهشگاه در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.

همچنین ضمن بهره گیری از شبکه گسترده جهاددانشگاهی و تعامل سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی، دستگاه های دولتی، بخش عمومی و خصوصی نسبت به موارد زیر کوشا باشید:

۱- برنامه ریزی مناسب جهت پیگیری و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حوزه علوم انسانی و جهاد تبیین

۲- تلاش در جهت جذب و بهره مندی از نیروهای جوان، متعهد و متخصص

۳- ایجاد بستر لازم جهت حضور فعالان علمی، فرهنگی و فناوری در راستای انجام مأموریت های محوله

رییس جهاددانشگاهی

دکتر حسن مسلمی نائینی