مرکز خدمات تخصصی فعالیت های هنری

تعداد بازدید:۱۷۴۵

هنر به عنوان یکی از حوزه های اثربخش در هویت و فرهنگ و درواقع به عنوان زبان مصور و نمادین فرهنگ و اندیشه هر جامعه، از جمله مقولاتی است که نیازمند توجه ویژه و ضروری است. در جامعه کنونی ایران علی ذرغم توان و ظرفیت بالای جامعه هنری به ویژه در حوزه هنرهای تجسمی و صنایع دستی متأسفانه از این ظرفیت به نحو مناسبی استفاده نشده است.
«مرکز خدمات تخصصی فعالیت های هنری» وابسته به پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت های هنری درونی جهاد دانشگاهی و به ویژه پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و همچنین استفاده از تجارب و تخصص هنرمندان کشور، سعی در تقویت و پویایی هرچه بیشتر وضعیت کنونی هنر و همچنین ارائه خدمات و انجام سفارش‌های هنریِ نهادها، و سازمان های دولتی و بخش خصوصی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. این مرکز، به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی در زمینه هنر و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، در چارچوب آیین‌نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی از دی ماه 89 موفق به اخذ موافقت قطعی شده است.
مرکز خدمات تخصصی فعالیت های هنری بر آن است تا با تمام توان و با نگاهی تخصصی و استفاده از توان و پتانسیل هنری و همچنین تلاش درجهت رفع خلاء ها و نیز استفاده از قابلیت های بالای هنری جامعه، بتواند اهداف خود را به منصه ظهور برساند. امید است فعالیت ها و خدمات تخصصی مرکز، بتواند زمینه ساز رشد و پویایی هرچه بیشتر و بهتر وضعیت فعلی هنر کشور شود و همچنین در زمینه رفع نیاز و تقاضای سازمان ها و نهادها و ارگان های دولتی و حتی بخش خصوصی، سهم کوچکی داشته باشد.