اعضای هیات علمی گروه مدیریت

اعضای هیات علمی گروه مدیریت:

جناب آقای حسین منتی (مدیر گروه)

 

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۴