طرح های پژوهشی گروه مدیریت

تعداد بازدید:۲۸۷۷

طرح های خاتمه یافته

1

چالش‌های مدیران مناطق نفت خیز جنوب در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور

1383

مدیریت

2

مستند سازی تجربیات مدیران در آموزش و پرورش

1385

مدیریت

3

بررسی شیوه‌های اجرایی هدفمند‌سازی یارانه آرد و نان

1387

مدیریت

4

بررسی نحوه پرداخت یارانه‌های دارویی به سازمان‌های بیمه‌گر و تاثیرات آن بر روی قیمت داروهای وارداتی و ارائه الگوی مناسب جهت هدفمند‌سازی آن

1387

مدیریت

5

تهیه و تدوین طرح نظام گزارش دهی در شهرداری تهران

1387

مدیریت

6

بومی سازی جایزه تعالی شهرداری تهران

1387

مدیریت

7

بررسی و شناسایی ابعاد و سیر تحول فرهنگ جهادی

1388

مدیریت

8

آسیب شناسی مشارکت کارکنان در شرکت  پالایش گاز سرخون و قشم

1388

مدیریت

9

ارائه شیوه شناسایی مشکلات اساسی کشور در همه ابعاد

1389

مدیریت

10

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری با تعالی سازمانی در جهاد دانشگاهی

1393

مدیریت

 

طرحهای در حال اجرا

  1.  

پیاده‌سازی طرح جامع مدیریت دانش در ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیاده‌سازی پایلوت شبکه دانش صنعت پتروشیمی

مدیریت

  1.  

طراحی نظام ارزیابی صلاحیت عمومی و حرفه­ای مدرسان مراکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی

مدیریت

  1.  

طراحی و تدوین مدل شایستگی عمومی مدیران دستگاههای اجرایی

مدیریت

  1.  

تدوین سند راهبردی استانداری یزد

مدیریت