اهداف

تعداد بازدید:۵۶۱۶

از مهمترین اهداف تأسیس پژوهشگاه با استناد به اساسنامه به شرح زیر است.

  • ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید علم در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی
  • ارتقاء سطح تعامل با مراکز علمی و پژوهشی در گستره ملی و جهانی
  • تقویت حوزه های تحقیقاتی دارای مزیت برای نیل به مرجعیت علمی و پژوهشی
  • افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها برای پرداختن به چالش های اساسی جامعه ایران در حوزه های اجتماعی و فرهنگی با رویکرد تحقق اهداف عالی انقلاب فرهنگی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سند جایگاه جهاددانشگاهی در چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه جهاددانشگاهی
  • تنوع بخشی و گسترش پژوهش های کاربردی در حوزه علوم انسانی و بازشناسی کارآمدی آن
  • کمک به بومی شدن علوم انسانی و خوداتکایی کشور
  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم انساین، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی با تاکید بر پژوهش های بین رشته ای و میان رشته ای
  • همکاری در امور پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی
  • پاسخ به نیازهای علمی، تخصصی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی برای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی و سند جایگاه جهاددانشگاهی در چشم انداز 20 ساله کوشش در جهت استقلال علمی کشور در رشته های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی