پژوهشکده علوم توسعه

تعداد بازدید:۴۳۹۵

پژوهشکده علوم توسعه

رئیس پژوهشکده:

 مهندس اسد رازانی

 

 

 

پژوهشکده علوم توسعه دارای چهار گروه پژوهشی فعال می‌باشد. تشکیلات سازمانی هر گروه عبارت است از: مدیر گروه، شورای علمی، دبیرشورا و اعضای گروه.

گروه‌های پژوهشی پژوهشکده علوم توسعه عبارت است از:

  1. گروه اقتصاد
  2. گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری
  3. گروه مدیریت