گروه پژوهشی مدیریت برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تعداد بازدید:۳۵۶۰

این گروه فعالیت خود را از سال 1374 آغاز نموده و در تاریخ 19 مهر ماه 1377 موفق به کسب موافقت قطعی از دفتر مرکزی شده است. گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری بر اساس رسالت و وظایف خود، اقدام به بازشناسی مسائل و معضلات جامعه و دستگاههای اجرائی نموده و با توجه به اولویتها و نیازهای مطرح شده، اولین شبکه برنامه خود را در آبان ماه ۱۳۷۸ به تصویب رساند. این برنامه متشکل از دو محور بود:  

محور اول: آسیب‏ شناسی مدیریت شهری (۸ طرح)

محور دوم: ویژگی‏های شهر اسلامی (۲ طرح)

پس از پایان شبکه برنامه اول گروه، دومین شبکه برنامه با محوریت «توسعه پایدار بافتهای فرسوده شهری» در مهر ۱۳۸۶ شروع و در سال ۱۳۹۱ با تغییر رویکرد شبکه به مبحث بازآفرینی شهری، شبکه برنامه گروه مورد بازنگری قرار گرفت و شبکه برنامه گروه با عنوان:

«بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده شهری (بافتهای هدف نوسازی و بهسازی شهریبا تاکید بر ویژگیهای شهر ایرانی اسلامی»

 در ۴ محور فرعی مدیریت بافتهای شهری، مطالعات کالبدی بافتهای شهری، مطالعات اقتصادی بافتهای شهری و مطالعات اجتماعی و حقوقی بافتهای شهری با بیش از ۱۲ عنوان طرح پژوهشی به تصویب رسیده و هم اکنون در حال اجرا است.
علاوه بر موارد ذکر شده، در سالهای گذشته  گروه همکاری ثمر بخشی با سازمانها و وزارتخانه های مرتبط در زمینه های آموزشی و پژوهشی داشته است و از این لحاظ یکی از فعالترین گروه های پژوهشگاه محسوب می شود.