انتشارات

تعداد بازدید:۵۳۸۸

اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی

مهمترین وظایف این اداره:

انتشار نتایج پژوهش‌ها، مطالعات، همایش‌ها و نشست‌های علمی ـ تخصصی پژوهشگاه

تقویت و تنوع بخشی ترویج نتایج و محصولات پژوهشی پژوهشگاه در قالب انتشارات

انتشار آثار برجسته در حوزه علوم انسانی

هماهنگی و ساماندهی امور انتشاراتی

فرهنگ، سیاست و امنیت ملی در ایران امروز  
نویسنده: دکتر محمد کمالی‌زاده، دکتر داود فیاضی
قیمت: 20000 ریال
نوبت چاپ: اول
مجموعه مقالات همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی  
نویسنده: فخری جمشیدی، علی آخرتی، دریا فلسفی
قیمت: 0 ریال
نوبت چاپ: اول
مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی فلسفی اسپینوزا  
نویسنده: دکتر حسین صابری ورزنه، مژگان محمدی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ:
ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی  
نویسنده: دکتر حسینعلی قبادی
قیمت: 370000 ریال
نوبت چاپ: سوم
 
شهر خلاق؛ رهیافتی نوین در برنامه‌ریزی شهری  
نویسنده: دکتر احمد پوراحمد، باقر فتوحی مهربانی
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
اخلاق، فصل نخست اصلاح  
نویسنده: اصغر زارع کهنمویی
قیمت: 350000 ریال
نوبت چاپ: اول
علوم انسانی و فناوری؛ نسبت‌ها و مرزها  
نویسنده: دکتر علی رنجبرکی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جایگاه انرژی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا  
نویسنده: دکتر محمدرضا سعیدآبادی
قیمت: 55000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
دولت و امنیت اقتصادی در ایران؛ الزامات سیاسی امنیت اقتصادی  
نویسنده: دکتر محمد کمالی‌زاده، دکتر سعید عطار
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جهانی‌شدن و چالش‌های دولت جمهوری اسلامی  
نویسنده: دکتر حسن آبنیکی، خسرو قبادی
قیمت: 21000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جهانی‌شدن و شهرهای جهانی؛ با نگاهی به شهر تهران  
نویسنده: دکتر احمد پوراحمد؛‌ دکتر سیروس موسوی
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
 
آسمان؛ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی  
نویسنده: نازک نوبری
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
نفت، فرهنگ و ادبیات؛ تحولات فرهنگی و ادبی در مناطق نفت‌خیز جنوب  
نویسنده: دکتر ایرج قاسمی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر فاطمه غلامی
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
نفت و جغرافیای اقتصادی؛ اثر نفت بر اقتصاد مناطق نفت‌خیز جنوب  
نویسنده: دکتر ایرج قاسمی، یوسف لطفی، سهیلا اجاقی
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
نفت، شهرنشینی و توسعه شهری؛ تحولات کالبدی شهرهای نفتی مناطق نفت خیز جنوب  
نویسنده: دکتر ایرج قاسمی، عباس فولاد
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
تحولات اجتماعی شهرهای نفتی؛ تاریخ یکصد ساله نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب  
نویسنده: دکتر ایرج قاسمی، دکتر محمدعلی محمدی
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
زیست شادمانه از منطر قرآن و روایت شیعه  
نویسنده: حمیدرضا رئوف
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
چالش های نفت، گاز، انرژی ایران در افق 1404  
نویسنده: احمد شکیبا
قیمت: 260000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
رمان و سیاست  
نویسنده: مصطفی گرجی
قیمت: 290000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی  
نویسنده: حسین حیدری
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
تن و زبان فارسی  
نویسنده: سید رضا شاکری
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: 1
 
جان جهان (تحلیل چشم انداز پیام های جهانی ادبیات فارسی)  
نویسنده: دکتر حسینعلی قبادی و همکاران
قیمت: 440000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جوانان، دینداری و هویت اسلامی - ایرانی  
نویسنده: محمد جواد چیت ساز
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
ادبیات داستانی جنگ در ایران  
نویسنده: مهدی سعیدی
قیمت: 240000 ریال
نوبت چاپ: اول
نفت و پایداری؛ خدمات مناطق نفت خیز جنوب به دفاع مقدس  
نویسنده: مرتضی شمس
قیمت: - ریال
نوبت چاپ: اول
 
مشعل های سرخ یادواره شهدای مناطق نفتخیز جنوب  
نویسنده: مرتضی شمس - علمدار متولی
قیمت: - ریال
نوبت چاپ: اول
خرد در اندیشگاه فقه شیعه  
نویسنده: سید محمد موسوی مطلبی - حسن جمشیدی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
تحلیل محتوا و پژوهش داده بنیاد با استفاده از نرم افزار Maxqda  
نویسنده: ناصر رحمدل
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
صنعت نفت و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی بررسی موردی مناطق نفت خیز جنوب  
نویسنده: مرتضی شمس - سید مجید جدی - حسین حسینی
قیمت: - ریال
نوبت چاپ: دوم
 
تحلیل رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی (1357- 1387)  
نویسنده: سیده مریم عاملی رضایی
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
بود انسانی و بهبود اجتماعی :اخلاق حرفه ای با تأکید بر نهج البلاغه  
نویسنده: دکتر بخشعلی قنبری
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
بود انسانی و بهبود اجتماعی: انسان شناسی و جامعه سازی  
نویسنده: مژگان محمدی
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند  
نویسنده: دکتر تهمینه شاوردی - آتوسا محمدی مزینانی - پروانه بیاتی
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
باز نمایی روابط نسلی در تلوزیون  
نویسنده: فروزنده جعفرزاده پور
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
طراحی پژوهش رویکردهای کمی، کیفی  
نویسنده: جان دبلیو کرسول
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
میراث و ماندگاری در محیط انسان ساخت اسلامی  
نویسنده: بشیر الف. کاظمی
قیمت: 160000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
اقتصاد و سیاست گذاری گردشگری  
نویسنده: لری دایر - پتر فورسیث - وایان دایر
قیمت: 340000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس عمومی )  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
قیمت: 25000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس تخصصی)  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
قیمت: 950000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس عمومی)  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
قیمت: 25000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس تخصصی)  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
قیمت: 95000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس تخصصی)  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
قیمت: 60000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
قیمت: 55000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی  
نویسنده: حسینعلی قبادی
قیمت: 70000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم  
نویسنده: دکتر محمد حسین تمدن جهرمی
قیمت: 85000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس عمومی)  
نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
قیمت: 15000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
هویت اجتماعی  
نویسنده: بهزاد دوران
قیمت: 20000 ریال
نوبت چاپ: اول
کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، جلد دوم  
نویسنده: محمدجواد چیت ساز - فروزنده جعفرزاده پور
قیمت: 45000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
 
بررسی تطبیقی نگاه مولوی و متفکران ملل دیگر به درد و رنج های بشری  
نویسنده: دکتر مصطفی گروجی
قیمت: 42000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی جلد اول  
نویسنده: دکتر فروزنده جعفرزاده پور و گروه پژوهشی
قیمت: 45000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
 
خلاصه مقالات همایش ملی جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی  
نویسنده: دکتر حسینعلی قبادی
قیمت: 0 ریال
نوبت چاپ: اول
 
نظریه نهادگرایی در علم سیاست  
نویسنده: گای پیترز
قیمت: 45000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها  
نویسنده: مهندس حسین کلانتری خلیل آباد-دکتر احمد پوراحمد
قیمت: 36000 ریال
نوبت چاپ: دوم
 
هویت در ایران  
نویسنده: علی اکبر علیخانی
قیمت: 41000 ریال
نوبت چاپ: دوم
 
جامعه شناسی نسلی در ایران  
نویسنده: دکتر تقی آزاد ارمکی- غلامرضا غفاری
قیمت: 14000 ریال
نوبت چاپ: دوم
 
مبانی نظری هویت و بحران هویت  
نویسنده: علی اکبر علیخانی
قیمت: 41000 ریال
نوبت چاپ: دوم
 
جهانی شدن و شهر  
نویسنده: جان رنای شورت - یونگ هیون کیم
قیمت: 39000 ریال
نوبت چاپ: دوم
 
آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران  
نویسنده: دکترعارف آقاصفری - مهندس‌حسن طلیعی
قیمت: 70000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها  
نویسنده: مهندس حسین کلانتری خلیل آباد-دکتر احمد پوراحمد
قیمت: 36000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
اندیشه سیاسی در جهان اسلام جلد دوم  
نویسنده: علی اکبر علیخانی و همکاران
قیمت: 52000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جهانی شدن و شهر  
نویسنده: جان‌رنای شورت-یونگ هیون کیم
قیمت: 32500 ریال
نوبت چاپ: اول
 
ما و پست مدرنیسم  
نویسنده: دکتر محمد علی محمدی - دکتر بیژن عبدالکریمی به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی فرهنگ و مطالعات اجتماعی
قیمت: 34500 ریال
نوبت چاپ: اول
 
اندیشه سیاسی در جهان اسلام جلد اول  
نویسنده: علی اکبر علیخانی و همکاران
قیمت: 52000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه ها  
نویسنده: دکتر بهزاد دوران
قیمت: 20000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
گفتگوی تمدنها از منظر اندیشمندان ایرانی  
نویسنده: محمد منصور نژاد
قیمت: 18000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
اندیشه سیاسی شریعتی و نقد شریعتیسم  
نویسنده: سید رضا شاکری
قیمت: 20000 ریال
نوبت چاپ: اول
مأخذ شناسی مناسبات میان نسلها  
نویسنده: تهمینه شاوردی
قیمت: 0 ریال
نوبت چاپ: اول
 
هویت در ایران  
نویسنده: علی اکبر علیخانی
قیمت: 31000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
بنیادهای نثر معاصر فارسی  
نویسنده: دکتر حسینعلی قبادی
قیمت: 15500 ریال
نوبت چاپ: اول
 
مبانی نظری هویت و بحران هویت  
نویسنده: علی اکبر علیخانی
قیمت: 31000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جامعه شناسی نسلی در ایران  
نویسنده: دکتر تقی آزاد ارمکی- غلامرضا غفاری
قیمت: 0 ریال
نوبت چاپ: اول
 
شکاف بین نسلها بررسی تجربی و نظری  
نویسنده: نریمان یوسفی
قیمت: 23000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
جوانان و مناسبات نسلی در ایران  
نویسنده: دکتر محمدعلی محمدی
قیمت: 23000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
رفتار شناسی جوان در دهه سوم و چهارم انقلاب اسلامی  
نویسنده: مرتضی منطقی
قیمت: 19000 ریال
نوبت چاپ: اول
 
نگاهی به پدیده گسست نسل ها  
نویسنده: علی اکبر علیخانی
قیمت: 42000 ریال
نوبت چاپ: اول