گروه پژوهشی اقتصاد

تعداد بازدید:۴۳۷۵

گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۷۴ شروع بکار نموده است. در این دوره سه موضوع اصلی زیر در غالب شبکه برنامه در گروه مورد بررسی قرار گرفته است:

 • ارزیابی و تدوین سیاست های صنعتی شدن در ایران
 • بررسی رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرآیند جهانی شدن
 • بررسی موانع سرمایه گذاری و تامین مالی در اقتصاد ایران

  شبکه برنامه دوم گروه باعنوان « بررسی رقابت پذیری اقتصاد ایران در فرآیند جهانی شدن» در سال ۱۳۹۲ اختتام یافت و در این شبکه برنامه محورهای اصلی زیر موثر بر رقابت پذیری اقتصاد ملی ایران در عرصه جهانی مورد بررسی قرار گرفته است:

 • نقش نیروی انسانی و بازار کار در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش بازار پول و نظام بانکی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش سرمایه گذاری خارجی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش دولت در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • بررسی نهادها و هزینه مبادله در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیری اقتصاد ایران.
 • بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش فعالیت های تولیدی در اقتصاد ایران.

  پس از اتمام شبکه برنامه دوم براساس بررسی های صورت گرفته از مسائل و مشکلات مبتلابه جاری اقتصاد ایران و سوابق علمی اعضای هیات علمی گروه مقرر گردید که فعالیت های علمی گروه اقتصاد در حوزه «تامین مالی و سرمایه گذاری» در اقتصاد ایران متمرکز گردد و مقرّر شد که شبکه برنامه به صورت طرح های ملی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود. بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به اقتصاد ایران همانند بیکاری، رشد اقتصادی اندک و محدود، عدم دستیابی به اهداف توسعه ای کشور، تورم و ... ناشی از عدم انباشت سرمایه و شکل گیری ناکافی سرمایه گذاری و موانع مختلف در مسیرتامین مالی مناسب و بهینه فعالیت های اقتصادی می باشد. این مهم سبب گردید که اهم فعالیت های پژوهشی، آموزشی و ترویجی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در حوزه «تامین مالی و سرمایه گذاری» در اقتصاد ایران متمرکز شود. براین اساس اهم فعالیت های علمی گروه در محورهای زیر در حال انجام می باشد:

 • اندازه گیری فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بصورت دوره ای 
 • تبیین و بررسی الگوهای نوین تامین مالی در نظام بانکی کشور همانند الگوهای نوین بانکداری اسلامی، بانکداری شرکتی و اختصاصی، بانکداری اجتماعی، بانکداری خرد
 • تبیین و بررسی موانع نهادی و ساختاری انباشت سرمایه در اقتصاد ایران
 • آسیب شناسی تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی در ایران همانند بخش صنعت، بهداشت، مسکن، کشاورزی و ارائه راهکارهای اصلاحی و توسعه ای
 • برگزاری سمینارها و همایش های علمی در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی
 • جذب دانشجوی دوره دکتری پژوهش محور در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری