مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی

تعداد بازدید:۷۳۶۲

آشنایی با مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی

مدیر مرکز:

دکتر احمد حاجعلی زاده

 

 

 

 

جهاددانشگاهی برای تحقق اهداف و سیاست‌ها، و به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، اقدام به تاسیس مراکز خدمات تخصصی نموده است. در این راستا «مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در هفتاد و سومین جلسه هیات امناء مورخ 27/6/81 مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت و پژوهشگاه در راستای اهداف و وظایف اساسنامه‌ای خود، در جهت کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی، و ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مرکز را دایر نمود.

مرکز خمات تخصصی شهری و روستایی تلاش می‌کند خدمات تخصصی حاصل از پژوهش‌ها و دانش علوم انسانی و اجتماعی را در اختیار متقاضیان سازمان‌ها ، مراکز اجرایی و وزارت خانه‌ها قرار دهد مرکز در کنار گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه، خدمات تخصصی حاصل از پژوهش‌های گروه پژوهشی را به صورت کاربردی و عملیاتی به متقاضیان ارائه می‌دهد.