معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۷۵۹۹

دکتر محمد محمودی

 

تلفن تماس: 5-66951593

داخلی: 310

 
 

 


 

معاونت پژوهشی مسئول پیگیری امور پژوهشی و هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح‏های پژوهشی است.

مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از:

  1. اعمال سیاست ها و خط مشی های پژوهشی پژوهشگاه در قالب برنامه های بلندمدت جهاد دانشگاهی در زمینه های مختلف علمی

  2. نظارت بر فعالیت های حوزه پژوهش و ایجاد هماهنگی بین پژوهشکده ها

  3. سیاستگذاری و هدایت فعالیت پژوهشی و خدمات تخصصی و ارائه راهنمایی های لازم

  4. اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره برداری از نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی و پژوهشی

  5. فراهم آوردن زمینه های همکاری پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی با سازمان های دیگر

  6. فراهم آوردن امکانات اطلاع رسانی و منابع علمی پژوهشگاه

 

مریم طاهری نطقی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

شماره تماس: 5-66951593

تلفن داخلی: 310

 


 

همچنین این معاونت دارای سه اداره به شرح زیر می باشد:

- اداره امور پژوهشی

- اداره راهبری و نیازسنجی پژوهش

- اداره انتشارات علمی