ریاست

تعداد بازدید:۶۲۸۳

دکتر ایرج فیضی

تاریخ انتصاب: 1396

مرتبه علمی: استادیار پژوهش

ارتباط مستقیم با رییس پژوهشگاه

 


 

رییس پژوهشگاه از بین اعضاء هیأت علمی جهاد که دارای تخصص در زمینه فعالیت پژوهشگاه باشد، به پیشنهاد رئیس جهاد، تأیید هیأت امنا و با حکم رئیس جهاد برای مدت 3 سال منصوب می شود.

وظایف و اختیارات رئیس:

 1. اداره و هدایت امور پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت ها در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
 2. پیشنهاد تشکیلات پژوهشگاه به رئیس جهاد برای تصویب
 3. نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی و بهره برداری مناسب از آن ها
 4. پیشنهاد رؤسای پژوهشکده ها به رئیس جهاد
 5. صدور احکام رؤسای پژوهشکده ها، مدیران و معاونان پژوهشگاه بر اساس تشکیلات مصوب و رعایت مقررات جهاددانشگاهی
 6. ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به رئیس جهاد
 7. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب جهاد
 8. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به رئیس جهاد
 9. تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه، میان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه توسعه و چشم انداز بیست ساله جهاد به رئیس جهاد
 10. نظارت بر حُسن اجرای وظایف مدیران پژوهشگاه و ایجاد هماهنگی بین آن ها
 11. پیگیری مصوبات شورای علمی پژوهشگاه
 12. پیگیری و انجام سایر امور محوله از سوی رئیس جهاددانشگاهی

 

رییس جهاددانشگاهی دکتر حمیدرضا طیبی در حکمی، دکتر ایرج فیضی را به عنوان رییس پژوهشگاه منصوب کرد.

 

در متن این حکم آمده است:

 

برادر جهادگر جناب آقای دکتر ایرج فیضی

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به تعهد و شایستگی جنابعالی و بر اساس مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت امناء مورخ 1396/10/06، بدینوسیله ضمن تشکر از خدمات شایسته جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی» منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز جهاددانشگاهی در انجام وظایف محوله و توسعه کمّی و کیفی فعالیت های آن پژوهشگاه موفق باشید.

 

حمیدرضا طیبی

رئیس جهاددانشگاهی