اداره امور نشریات علمی-پژوهشی

تعداد بازدید:۴۰۴۳

مریم بایه

کارشناس اداره نشریات علمی

شماره تماس: 66970906

تلفن داخلی: 310

آدرس ایمیل:

 


 

با عنایت به رسالت پژوهشگاه در زمینه نشر و گسترش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران و فراهم ساختن امکان تبادل اطلاعات بین محققان و متخصصان داخلی، نشریات علمی این پژوهشگاه با هدف ارائه آخرین مقالات علمی و پژوهشی استادان، پژوهشگران و صاحب نظران منتشر می شوند. دفتر نشریات علمی امر نظارت، مدیریت و انسجام بخشی به انتشار نشریات علمی پژوهشگاه و نیز ارتقاء سطح کیفی نشریات طبق استانداردهای بین المللی و نمایه سازی آنها در پایگاه های علمی داخلی و بین المللیِ معتبر را برعهده دارد. در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 4 نشریه علمی، تخصصی فعال و در حال انتشار دارد و در تلاش است نشریات علمی دیگری را در حوزه های تخصصی مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسی و مطالعات خانواده راه اندازی نماید.

 


 

معرفی نشریات

دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش سیاست نظری

این نشریه از سال 1384 با عنوان «پژوهش علوم سیاسی» و از سال 1387 با عنوان تخصصی «پژوهش سیاست نظری» مقاله های علمی ـ پژوهشی را به سردبیری آقای دکتر عباس منوچهری در حوزه تخصصی علوم سیاسی منتشر می کند.

در حال حاضر آقای دکتر محمد کمالی زاده دستیار علمی سردبیر می باشند.

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی

این نشریه اولین نشریه علمی - پژوهشی علوم انسانی در جهاددانشگاهی می باشد که در سال 1381 مقاله های علمی- پژوهشی را به سردبیری دکتر حسینعلی قبادی در حوزه تخصصی زبان و ادبیات فارسی منتشر می کند.  دکتر مهدی سعیدی، دستیار علمی سردبیر می باشند.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

هدف از انتشار فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های شهری و منطقه ای، شناسایی و نشر دیدگاه های بومی در مورد ویژگی ها و ابعاد مختلف شهری، منطقه ای، کالبدی و فضایی، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری کشور در قلمرو فرهنگ اسلامی، ارائه راهکارها و دیدگاه های بومی در شهرسازی و معماری و همچنین ارائه الگوهای بومی در شهرهای ایرانی و اسلامی است.

فصلنامه علمی - تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

فصلنامه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی به عنوان تنها نشریه فعال حال حاضر در حوزه مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی در کشور وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی) و با همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با هدف کمک به ارتقاء سطح علمی فعالان این حوزه، انتقال دانش موجود و حرکت در راستای مدیریت دانش در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی، ایجاد ارتباط علمی میان پژوهشگران و متخصصان حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی، ایجاد تعامل بین رشته ای به عنوان یکی از ضرورت های مطالعات ارزیابی تاثیرات، ایجاد تعامل بین فعالیت های علمی و فعالیت های کاربری(پیوند علم و صنعت)، ایجاد شبکه اجتماعی میان پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی می باشد.