پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

تعداد بازدید:۲۷۳۸

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

رئیس پژوهشکده  :

رضا عسگری مقدم

 

 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری  دارای چهار گروه پژوهشی فعال می‌باشد که عبارتند از:

  1. گروه پژوهش هنر
  2. گروه جامعه‌شناسی فرهنگی
  3. گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  4. گروه معماری و منظر شهری