معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۶۰۷۸

معاونت آموزشی

 

مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از:
∗ اعمال سیاست ها و خط مشی های آموزشی پژوهشگاه در قالب برنامه ریزی بلندمدت جهاد دانشگاهی در زمینه های مختلف
∗ تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی جهت ارائه به شورای علمی
∗ هدایت و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آموزشی پژوهشگاه
∗ تدوین آیین نامه ها و ضوابط آموزشی برای ارائه به شورای علمی
∗ بررسی و اظهارنظر در مورد برگزاری دوره های آموزشی و نحوه تبلیغات آنها
∗ تلاش در ایجاد توسعه آموزش های تخصصی
∗ ارتباط مستمر با سازمان های دولتی و غیردولتی جهت رفع نیازهای آموزشی آنها
∗ برنامه ریزی در مورد برقراری سمینارهای آموزشی درموضوعات مختلف
∗ برقراری ارتباط با سایر واحدهای آموزشی جهاد دانشگاهی به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری بین واحدها
∗ نظارت بر صدور و اعطای گواهینامه های پایان دوره آموزشی
∗ پیگیری لازم اداری در اعطای تسهیلات آموزشی و امکان ادامه تحصیل اعضاء پژوهشگاه
∗ این معاونت دارای سه اداره به شرح زیر می باشد:
∗ اداره آموزش های تخصصی میان مدت و کوتاه مدت
∗ اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
∗ اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی
اداره آموزش های تخصصی میان مدت و کوتاه مدت
این اداره وظیفه تنوع بخشی به موضوعات و محورهای آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه،توانمندسازی کارکنان و اعضای پژوهشگاه برای ایفاء نقش مؤثرتر در حیطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش اعضاء هیات علمی پژوهشگاه و جهاد دانشگاهی و همچنین اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان های دولتی را به عهده دارد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 

مهمترین وظیفه این اداره تدوین دوره های تحصیلات تکمیلی و اجرای این دوره ها می باشد. از جمله دوره هایی که تدوین و این اداره برگزار کرده است دوره کارشناسی ارشد مدیریت پژوهش می باشد.
اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی
مهمترین وظایف این اداره:
∗ انتشار نتایج پژوهش ها، مطالعات، همایش ها و نشست های علمی  تخصصی پژوهشگاه
∗ تقویت و تنوع بخشی ترویج نتایج و محصولات پژوهشی پژوهشگاه در قالب انتشارات
∗ انتشار آثار برجسته در حوزه علوم انسانی
∗ هماهنگی و ساماندهی امور انتشاراتی