انتشارات جدید پژوهشگاه

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۲۹۲ اسلاید اصلی آموزشی
انتشارات جدید پژوهشگاه

 کتابهای تازه منتشر شده پژوهشگاه

جهانی شدن و شهرهای جهان

جهانی شدن پدیده‌ای اجتماعی است که موجب تحولات گسترده‌ای در  وضعیت جوامع و شهرها از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است. برخی از  تأثیرات جهانی شدن در شهرها موجب رشد اقتصادهای خدماتی پیشرفته و اطلاعاتی،  تنوع فرهنگی ساکنان شهرها، افزایش حجم مبادلات انسانی، اطلاعاتی و کالایی  بین شهرها، توسعه شکاف طبقاتی و مالی بین نیروی کار در شهرها، افزایش  تأثیرگذاری جهانی عملکردهای شهری و ... شدند که به شکل گیری نظام سلسله  مراتبی جدیدی از شهرها در مقیاس جهانی انجامیده است. در نتیجه، برخی شهرهای  بزرگ از قدرتی فراملّی برای تأثیرگذاری بر عملکرد سایر شهرها و نقاط  فعالیتی در اقتصاد به هم پیوسته جهانی بر خوردار شدند که شهرهای جهانی  خوانده می‌شوند. در این نظام، بسیاری از شهرهای بزرگ غیر جهانی نیز دارای  سطح عملکردی محدودی در ورای مرزهای ملی هستند. در این کتاب، پس از بررسی  ماهیت جهانی شدن، تأثیرات آن بر شهرها و خصوصیات شهرهای جهانی، وضعیت  عملکردی شهر تهران با سه شهر جهانی نیویورک، لندن و توکیو، مقایسه می‌شود.

 

 

دولت و امنیت اقتصادی در ایران

 

این کتاب می‌کوشد تا با تأکید بر نقش دولت در عرصه توسعه  اقتصادی نشان دهد که یک دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد می‌تواند به بهبود  شاخص‌های عملکرد اقتصادی، مخصوصاً امنیت اقتصادی، کمک کند. پژوهش حاضر نشان  می‌دهد که دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد، سطح امنیت اقتصادی کشور را  افزایش خواهند داد و برعکس، دولت و بوروکراسی ناکارآمد، باعث افول امنیت  اقتصادی کشور خواهند شد. کشور ایران به‌ عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده  است تا نقش ناکارآمدی دولت و بوروکراسی دولتی در کاهش سطح امنیت اقتصادی  نشان داده شود.


نظر شما :