معرفی گروه پژوهشی پژوهش و هنر

تعداد بازدید:۴۱۱

این گروه موافقت قطعی خود را در تاریخ 1386/11/28 از معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اخذ نموده است.

«پژوهش هنر» میان‌رشته‌ای نسبتا جدیدی است که موضوعات، مسائل و مقولات هنر را با کمک دیگر رشته‌های علمی و دانشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. جامعه‌شناسی، تاریخ، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، نشانه­شناسی، فلسفه تحلیلی، نقد تحلیلی، زیبایی‌شناسی و ... از جمله رویکردهای علمی و دانشگاهی است که در پژوهش هنر مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو، این گروه تلاش می‌کند علاوه بر مطالعه و بررسی در حوزه هنر به معنای عام و پژوهش هنر به طور ویژه، موضوعاتی چون هنر اسلامی، هنر معاصر، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و ... و وضعیت آن را در ایران با رویکردهای گوناگون مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد.

عنوان شبکه برنامه : ساماندهی و توسعه هنرهای خانگی با تاکید بر الگوهای اسلامی - ایرانی

 • توانمندی های تخصصی گروه :
 • انجام مطالعات و پژوهش های بین رشته ای در حوزه هنر
 • مطالعه در زمینه هنر دینی، هنر اسلامی و هنر معاصر
 • مطالعه در حوزه هنرهای نمایشی
 • مطالعات روش شناسی تجربی و بهره گیری از آن ها در پژوهش های هنر
 • تخصص در زمینه مطالعات موسیقایی
 • مطالعه در حوزه هنرهای دستی، هنرهای دیداری و ...
 • پژوهش در ماهیت و هویت معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • پژوهش در زمینه آرا و اندیشه ها در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی
 • پژوهش در نمادهای دینی ـ مذهبی هویت بخش به ساخت و سازهای شهری
 • مطالعه آثار و ابنیه فرهنگی ـ مذهبی
 • توسعه گردشگری فرهنگی ـ اسلامی
 • مطالعات تجربی در حوزه هنر و بهره‌گیری از آن‌ها در ارائه راه‌کارهای عملی