اختتام طرح پژوهشی «ارزیابی تاثیرات اقدامات شهرداری تهران در حوزه معاونت خدمات شهری بر شاخص های عدالت اجتماعی و ارائه راهکارهای بهینه سازی"

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۵ کد : ۱۳۱۱۱ پژوهشی

طرح پژوهشی "ارزیابی تاثیرات اقدامات شهرداری تهران در حوزه معاونت خدمات شهری بر شاخص های عدالت اجتماعی و ارائه راهکارهای بهینه سازی"به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، به مسئولیت آقای دکتر ایرج قاسمی از گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای در آبان ماه 1398 اختتام یافت.


نظر شما :