اولین جلسه از سلسله نشست‌های توسعه روستایی در ایران برگزار شد

اولین جلسه از سلسله نشست‌های توسعه روستایی در ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه اولین جلسه از سلسله نشست‌های توسعه روستایی در ایران روز یکشنبه مورخ 14/5/97 با حضور آقای مهندس ناصر زرگر معاونت برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این نشست، مهندس زرگر صحبت‌های خود را تحت ‌عنوان «توسعه روستایی و الزامات آن» بیان کردند و در سخنرانی خود بر چهار محور اصلی تمرکز داشتند:

1. نظام برنامه‌ریزی و توزیع نامتوازن فرصت‌ها و منابع و پیامدهای آن

2. مزیت تلفیق فناوری با ظرفیت‌های جوامع محلی

3. میراث ناملموس و توسعه روستایی

4. مداخلات توسعه‌ای روستا.

ایشان صحبت‌های خود را با ذکر این مطلب آغاز کردند که نگاه برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که تک‌تک انسان‌ها امکان شرکت در فرآیند توسعه و آفرینشگری را داشته باشند و این‌گونه ادامه دادند که دو نگاه در برنامه‌ریزی وجود دارد که یکی به دنبال شناخت آسیب‌های موجود هست و دیگری به دنبال شناخت ظرفیت‌ها است.

در ادامه صحبت‌ها، ایشان به مبحث جابه‌جایی جمعیت و پیام‌های این جابه‌جایی پرداختند و ذکر کردند این جابه‌جایی جمعیت نشانگر این است که ما دارای نظام برنامه‌ریزی نامتوازن هستیم که در این نظام برنامه‌ریزی نامتوازن شاهد نگاه تمرکزگرا، شهرمحور، امنیتی، آب گریز و ایدئولوژیک هستیم.

مهندس زرگر این‌گونه ادامه دادند که جنس عدم توازن در توزیع منابع در ایران از جنس عدم توازن در توزیع دانش و مهارت است.

مهندس زرگر در ادامه صحبت‌های خود به مبحث میراث ناملموس توسعه در ایران پرداختند که تحت این عنوان تأکیدشان بر شناخت ظرفیت‌های محلی هر منطقه است که بایستی مستند شوند و سپس با بهره‌گیری از فناوری می‌توان برای توسعه هر منطقه از این ظرفیت‌ها بهره گرفت و به نوعی سنت را با مدرنیته تلفیق کرد.

 


نظر شما :