انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۹ کد : ۵۵۲۴ اسلاید اصلی پژوهشی پربازدیده ترین اخبار
تفاهم نامه همکاری در راستای اجرا و عملیاتی نمودن ماموریت محوله به جهاددانشگاهی،جهت تدوین نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان کشور، بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان روز شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ منعقد گردید
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

به گزارش روابط عمومی،این تفاهم نامه در راستای اجرا و عملیاتی نمودن ماموریت محوله به جهاددانشگاهی،جهت تدوین نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان کشور، بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به نمایندگی دکتر ایرج فیضی با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان به نمایندگی دکتر محمد صادق بیجندی  به منظور تدوین نقشه راه و الزامات و استانداردهای تخصصی، تدوین نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان کشور و عملیاتی سازی آن در تمامی استانهای کشور، به واسطه فراهم نمودن بستر و چارچوب علمی و فناوری اطلاعات مورد نیاز ، باهدف ایجاد ارتباط و پیوند میان بخشی (دانشجویان و دانش آموختگان) و بخش تقاضای (صنعت و بازار کار) نظام هدایت شغلی منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن شده اند.


نظر شما :