اعضای هیات علمی گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

تعداد بازدید:۱۹۲۲

اعضای هیات علمی گروه جوانان:

سرکار خانم دکتر فروزنده جعفرزاده‌پور

(مدیر گروه)

جناب آقای دکتر ایرج فیضی جناب آقای غلامرضا اسکندریان جناب آقای یونس اکبری