طرح های پژوهشی گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

تعداد بازدید:۴۵۹۴

طرحهای انجام شده گروه

 1.  

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه هویت ملی و مناسبات نسلی در برنامه‌های درسی

1386

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان سیستان و بلوچستان

1386

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان فارس و تقسیم کار استانی دستگاه ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های زیر مجموعه سند

1386

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

بررسی الگوهای روابط بین نسلی در سریال های تلوزیونی(سریال های ایرانی پخش شده طی سال 1385 از شبکه 1و3)

1388

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی و بهسازی  پیاده روسازی

1389

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه  نصب و ترمیم و  نگهداری پل عابر پیاده همسطح منطقه 16

1389

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مخاطب شناسی گروه های مردمی ساکن در مناطق شهری و روستایی محل عبور خطوط لوله نفت

1391

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه نصب، ترمیم و نگهداری پل عابر پیاده و پل همسطح اتوبوس

1390

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

فراتحلیل مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف و سبک زندگی

1393

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مآخذ شناسی مصرف فرهنگی

1393

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

بازنمایی روابط نسلی در سینمای ایران

1393

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

طرحهای در دست اجرا گروه
 1.  

بررسی مقایسه ای فعالیت ها و تجارب آموزشی کشورهای منتخب صلیب سرخ و هلال احمر در زمینه ی تربیت و ارتقای داوطلبان در طی سالهای 2007 تا 2012

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و اوقات فراغت

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و مصرف فرهنگی

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و خانواده

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و سرمایه اجتماعی

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و دینداری و عرفانهای نوپدید

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

مناسبات نسلی و جهانی شدن و نوگرایی جوانان

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

 1.  

آینده­نگاری تغییرات مناسبات نسلی در ایران

مطالعات جوانان و مناسبات نسلی