طرح های پژوهشی مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی

تعداد بازدید:۶۶۸۰

4. توانایی‌های تخصصی مرکز

مرکز خدمات تخصصی در سه سطح پژوهشی ،آموزشی و اجرایی- عملیاتی آماده انجام فعالیت‌های تخصصی است.

1-4- زمینه‌های فعالیت‌های پژوهشی

مرکز در بخش پژوهش، به مساله‌یابی، انجام طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی، شرکت در اولویت‌های پژوهشی سازما‌ن‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی و سایر خدمات علمی – پژوهشی مرتبط با تخصص شهری و روستایی فعالیت می‌نماید.

نمونه فعالیت‌های پژوهشی

 • مدیریت عملیاتی حادثه طوفان شن
 • ساماندهی اسکان غیر رسمی شهر تهران
 • بررسی حاشیه نشینی در تهران
 • بررسی زمینه‌های بهبود مشارکت مردم در کیفیت محیط شهری
 • انجام چندین طرح هادی روستایی
 • و...

2-4- زمینه‌های فعالیت‌های آموزشی

مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی در بخش آموزش‌‌های تخصصی با اتکا به توانایی‌های علمی - تخصصی اعضا‌ء هیات علمی پژوهشگاه در حوزه‌های شهرسازی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری و روستایی در تلاش است تا از طریق برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مشاغل و مهندسین مرتبط با این تخصص‌ها را در نیل به اهداف خود یاری دهد. بنابراین مرکز درصدد است تا با :

 • نیازسنجی دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت به تناسب فعالیت سازمان‌ها
 • برنامه‌ریزی و تدوین دوره‌های متناسب با نیازهای مختلف سازمانی- تخصصی

نیازهای آموزشی سازمان‌ها،‌ نهادها و سایر مراکز تخصصی را بر طرف نماید.

برخی عناوین دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های برگزار شده:

 • درآمد وهزینه شهرداریها
 • پایداری در بافتهای فرسوده شهری
 • ضوابط ومقررات شهرسازی
 • قوانین و مقررات مالی شهرداریها
 • قوانین و مقررات اداری و حقوقی
 • مدیریت مواد زائد جامد شهری
 • حمل ونقل شهری
 • حمل ونقل و ترافیک هوشمند
 • محیط زیست روستا (مدیریت مواد زاید، فضای سبز روستا و ...)
 • آشنایی با طرحهای هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)
 • آشنایی با نحوه تهیه برنامه پنج ساله دهیاریها
 • بهبود حمل و نقل عمومی در روستاهای کشور
 • قوانین و مقررات دهیاریها
 • مدیریت و ساماندهی بافتهای فرسوده روستایی
 • بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری
 • حاشیهنشینی شهری
 • مدیریت بحران شهری
 • دستورالعمل های فنی دهیاری ها
 •  

 

4ـ3. زمینه‌های فعالیت‌های اجرایی عملیاتی

حوزه فعالیت مرکز در ارائه خدمات اجرایی- عملیاتی شامل برگزاری سیمنارها،‌ همایش‌ها،‌ کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در زمینه مسائل شهری و روستایی می‌باشد. بدین منظور مرکز در تهیه متون تخصصی و برگزاری 27 کارگاه تخصصی مدیریت شهری و روستایی، برگزاری همایش  ملی"مدیریت پسماند" در اردیبهشت سال1386، برگزاری بیش از 10 کارگاه تخصصی در زمینه حفظ و نگهداری راه‌های کشور و نیز برگزاری جشنواره برگزیدگان در حوزه پژوهش‌های مدیریت شهری از اهم فعالیت‌های این مرکز می باشد.

 4-4- فعالیت‌های تخصصی

در حوزه‌های تخصصی شهری و روستایی مرکز با شناسایی سازمان‌های متقاضی به ارائه خدمات تخصصی اقدام می‌نماید در این حوزه تا کنون اقدامات زیر انجام شده است:

 • تدوین محتوا و طراحی 9 جلد کتابچه سرفصل‌های آموزشی سرای محلات شهر تهران برای کودکان برای معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداری
 • تهیه بروشورهای آموزش شهروندی برای معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداری
 • ترجمه شش جلد کتاب تخصصی مسائل شهری برای سازمان زیباسازی با استفاده از توان اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی
 • تدوین محتوا سرفصل‌های آموزشی و اصول و قوانین شهردار مدرسه بر اساس طرح شهردار مدرسه

 

5. توانمندی‌های مرکز

 • مساله‌یابی و آینده پژوهی در مسائل شهری و روستایی
 • انجام طرح‌های پژوهشی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
 • برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در سازمان‌ها
 • برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی
 • تدوین محتوا مسائل آموزشی و فرهنگی در امور شهری و روستایی