معرفی مرکزخدمات تخصصی شهری و روستایی

تعداد بازدید:۵۸۸۳

آشنایی با مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی

جهاددانشگاهی برای تحقق اهداف و سیاست‌ها، و به منظور بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت‌ها، اقدام به تاسیس مراکز خدمات تخصصی نموده است. در این راستا «مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در هفتاد و سومین جلسه هیات امناء مورخ 27/6/81 مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت و پژوهشگاه در راستای اهداف و وظایف اساسنامه‌ای خود، در جهت کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی، و ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مرکز را دایر نمود.

مرکز خمات تخصصی شهری و روستایی تلاش می‌کند خدمات تخصصی حاصل از پژوهش‌ها و دانش علوم انسانی و اجتماعی را در اختیار متقاضیان سازمان‌ها ، مراکز اجرایی و وزارت خانه‌ها قرار دهد مرکز در کنار گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه، خدمات تخصصی حاصل از پژوهش‌های گروه پژوهشی را به صورت کاربردی و عملیاتی به متقاضیان ارائه می‌دهد.

1. چشم انداز مرکز

 مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی، نهادیست به روز وکارآمد، با زیر حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، مدیریت شهری،‌ برنامه‌ریزی روستائی، که با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی خود به عنوان اتاق فکر، نقش رابط میان پژوهش و سازمان‌های ذی‌نفع، را برعهده‌ دارد.

این مرکز به عنوان مشاور عالی علمی، تخصصی نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌نماید و ضمن رصد علمی مطالعات شهری و روستایی با پرکردن خلاء های علمی و تخصصی حوزه نظری و عملی سازمان‌ها،‌ ادارات دولتی و شهروندان، در پی ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی می‌باشد.

 

2. اهداف مرکز

1) بکارگیری و عملیاتی ساختن یافته‌های پژوهشی در برنامه‌های سازمان‌های مرتبط با مسائل شهری و روستایی

2) برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی خاص مسائل شهری و روستایی

3) ایجاد زمینه‌های کارآفرینی و توسعه اشتغال در حوزه مدیریت شهری و روستایی

4) شناسایی متخصصان دانشگاه‌ها ( دانشجویان،‌ دانش‌آموختگان و اعضای هیات علمی)‌و جلب همکاری آنها در انجام فعالیت‌های مرکز

5) ارائه مشاوره و خدمات تخصصی به سازمان‌ها در زمینه مسائل مدیریتی، اقتصاد شهری و روستایی، بافت‌های تاریخی

6) انتشار نشریه تخصصی در حوزه مسائل شهری و روستایی

7) تالیف،‌ ترجمه و چاپ منابع آموزشی و کتب مورد نیاز

8) تولید نرم‌افزارهای آموزشی،‌ تخصصی،‌ تهیه نقشه‌های خاص و انجام طرح‌های مطالعات کاربردی

 

3. موضوعات فعالیت مرکز

1) آموزش‌های تخصصی و عمومی با محوریت ضرورت و نیازمندی سازمان‌های مرتبط با مسائل شهری و روستایی

2) مشاوره با محوریت ارائه راه حل به سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های درگیر با مسائل شهری و روستایی

3) کارآفرینی با محوریت اشتغال شهری و روستایی

4) تالیف،‌ ترجمه و چاپ کتب و منابع آموزشی با محوریت شهری و روستایی

5) انجام پروژه‌های کاربردی با محوریت شهری و روستایی