اسلاید اصلی - آرشیو

در نشست «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» مطرح شد:

در نشست «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» مطرح شد:

در ادامه برنامه‌های سال‌های گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در رابطه با موضوع «تولید و مسائل، موانع و راهکارها) اولین نشست از مجموعه نشست‌های سال جدید با عنوان «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

ادامه مطلب
برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم»
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مطرح کرد

برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم»

اعلام برنامه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای «رشد تولید» و «مهار تورم» توسط رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ادامه مطلب